„Jozue za zachowanie Bożego polecenia został sędzią Izraela.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Machabejska 2,55

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: Ewangelia św. Jana 1:1

Tytuł oryginalny
Święta ewanjelija Jezusa Krystusa napisana przez Jana świętego
O Przekładzie
1:1
Na początku było Słowo, a Słowo ono było u Boga i było ono Słowo Bóg.
1:2
To Słowo było na początku u Boga.
1:3
Wszytkoć się przez to Słowo stało, a oprócz niego nic się nie stało, cóżkolwiek było uczyniono.
1:4
W nimci był żywot, a żywot był światłość ona ludzka.
1:5
A tać światłość w ciemnościach świeci, ale jej ciemności nie ogarnęły.
1:6
Był człowiek posłany od Boga, któremu było imię Jan.
1:7
Ten przyszedł ku świadectwu, aby świadczył o światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli.
1:8
Nie byłci on światłością oną, ale był posłan, iżby świadczył o onej światłości.
1:9
Toć było ona światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na świat przychodzącego.
1:10
Na świecie był i przezeń świat sprawion jest, leczci go świat nie poznał.
1:11
Przyszedł do swoich, ale go swoi nie przyjęli.
1:12
A ilekolwiek ich go przyjęli, dał im tę godność, aby się stali synmi Bożymi, tym którzyby wierzyli w imię jego.
1:13
Którzy nie ze krwie, ani z chciwości ciała, ani z chciwości męża, lecz z Boga są narodzeni.
1:14
A Słowoć ono ciałem się stało i przemieszkawało miedzy nami i widzielichmy chwałę jego, chwałę jako jedynorodnego od Ojca, napełnione łaski i prawdy.
1:15
Janci świadczył o nim i obwoływał mówiąc: Tenci jest, o którymem powiedał: Ten, który po mnie idzie, jest przedniejszym nad mię; bo jest zacniejszym niż ja.
1:16
A z pełności jego wszyscychmy brali i łaskę za łaskę.
1:17
Abowiem zakon przez Mojżesza jest dan, a łaska i prawda przez Jezusa Krystusa się stała.
1:18
Żadenci nigdy Boga nie widział, lecz on jedynorodny syn, który jest w łonie Ojcowym, ten nam opowiedział.
1:19
A taktoć jest świadectwo Janowe, gdy posyłali Żydowie z Jeruzalem kapłany i Lewity pytając go: Ty coś jest zacz?
1:20
I wyznałci a nie zaprzał, a wyznał, że on nie był Krystusem.
1:21
Tedy go pytali: Cóżeś wżdy jest? I Heliasz żeś ty? A on rzekł: Nie jestem. A oni rzekli: Izaś jest prorokiem onym? A on odpowiedział: Nie jestem.
1:22
Ale mu oni rzekli: Któżeś wżdy jest? Żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali i cóż wżdy powiedasz o sobie?
1:23
Tedy on rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Przeprawujcież drogę Pańską, jako powiedział Ezajasz prorok.
1:24
A cić, którzy byli posłani, byli z faryzeuszów.
1:25
I pytali go a mówili mu: Czemuż tedy krzcisz, gdyżeś ty nie jest Krystus, ani Heliasz, ani prorok on?
1:26
A odpowiedział im Jan mówiąc: Jać krzczę wodą; aleć w pośród was stoi, o którym wy nie wiecie.
1:27
Onci jest, który po mnie idzie, który jest przedniejszy nad mię, któremu ja nie jestem godzien rozwięzać rzemienia u trzewików.
1:28
A toć się działo w Betabara za Jordanem, gdzie Jan krzcił.
1:29
Nazajutrz ujzrał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech tego świata.
1:30
Tenci jest, o którymem powiedał: Idzie po mnie mąż, który jest przełożon nad mię, bo zacniejszym jest niżli ja.
1:31
A jaciem go nie znał, ale iżby był objawion Izraelowi, dlategom przyszedł krzcząc wodą.
1:32
Tedy Jan świadczył mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, który też został nad nim.
1:33
I nie poznałciem go ja, ale ten, który mię posłał, abym krzcił wodą, ten mi powiedział: Nad którym ujzrysz Ducha zstępującego i nad nim zostawającego, tenci jest, który krzci Duchem świętym.
1:34
A przetożciem ja widział i świadczę, że ten jest on Syn Boży.
1:35
Potym zasię nazajutrz stał Jan i dwa z zwolenników jego.
1:36
I wejzrawszy na Jezusa idącego rzekł: Oto Baranek on Boży.
1:37
To gdy usłyszeli dwa jego zwolennicy co powiedział, szli za Jezusem.
1:38
Obróciwszy się tedy Jezus, a ujzrawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czegóż szukacie? A oni rzekli: Rabbi (co jeslibyś wykładał jest Mistrzu) gdzież mieszkasz?
1:39
Tedy im rzekł: Pódźcież a oglądajcie. A tak szli i widzieli, gdzie mieszkał, a zostali przy nim onego dnia, bo była jakoby dziesiąta godzina.
1:40
A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwu, którzy to słyszeli od Jana, a szli byli za nim.
1:41
Ten napirwej nalazszy Szymona, brata swego, powiedział mu: Naleźliciechmy Mesjasza onego, co jest, jeslibyś wykładał, Krystus.
1:42
I przywiódł go do Jezusa, a wejzrawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasów, ty będziesz zwan Kefas, co się znaczy Kamień.
1:43
Nazajutrz chciał Jezus idź do Galilejej, a znalazszy Filipa, rzekł mu: Pódź za mną.
1:44
A Filip był z Betsajda, z miasta Andrzejowego i Piotrowego.
1:45
Potym Filip znalazszy Natanaela, powiedział mu: Znaleźliciechmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, onego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefowego.
1:46
Na to mu powiedział Natanael: I możesz być od Nazaret co dobrego? Tedy mu rzekł Filip: Pódź a oglądaj.
1:47
Ujzrawszy tedy Jezus Natanaela idącego do siebie, powiedział o nim: Tenci jest zaprawdę Izraelita, w którym nie masz zdrady.
1:48
I rzekł mu Natanael: Skądże mię znasz? A Jezus odpowiedziawszy rzekł mu: Jeszcze pirwej niż cię tu Filip wezwał, gdyś pod figowym drzewem był, widziałem cię.
1:49
A odpowiedziawszy Natanael rzekł: Mistrzu! Tyś jest on Syn Boży, tyś jest on król izraelski.
1:50
Tedy mu odpowiedział Jezus i rzekł: Żem tobie mówił: Widziałem cię pod figowym drzewem, dlatego wierzysz? Jeszcze nad ty więtsze rzeczy ujzrysz.
1:51
Zatymże mu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę wam powiedam, od tego czasu będziecie widzieć niebo otworzone i anioły Boże wstępujące i zstępujące nad Syna człowieczego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Joz 1:9

W Chrystusie

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
Efez 1:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podróż powrotna Ezdrasza z Babilonu trwała aż 4 miesiące (Ezdrasza 7:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić