„A tak kupcy tych rzeczy wzbogaciwszy się, od niej z daleka będą stali, dla bojaźni męki jej, płacząc i lamentując.”

Biblia Brzeska: Objawienie św. Jana 18,15

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 6:15

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
O Przekładzie
6:1
Za onych czasów, gdy się przymnażało pocztu apostołów, wszczęło się szemranie Greków przeciw Żydom, iż w posługowaniu powszednim były gardzone wdowy ich.
6:2
A tak oni dwanaście wezwawszy wielkości zwolenników rzekli: Nie jestci rzecz słuszna, żebychmy my opuściwszy słowo Boże, mieli stołom służyć.
6:3
Upatrzcież tedy miedzy sobą, bracia! Siedm mężów, dobre świadectwo o sobie mających, coby byli pełni Ducha świętego i mądrości, którebychmy przełożyli ku tej sprawie.
6:4
A my na modlitwie i na posłudze słowa trwać będziemy.
6:5
I podobała się ta rzecz onej wszytkiej wielkości. A tak obrali Stefana, męża pełnego wiary i Ducha świętego, Filipa, Prochora i Nikanora, Tymona i Parmena i Mikołaja, nowo nawróconego Antyjocheńczyka.
6:6
Które postawili przed apostoły, a oni się modliwszy, kładli na nie ręce.
6:7
A tak słowo Boże rozrastało się, a barzo się przymnażało pocztu zwolenników w Jeruzalem i wielkie mnóstwo kapłanów byli posłuszni wierze.
6:8
A Stefan będąc pełen wiary i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie miedzy ludem.
6:9
Tedy powstali niektórzy z bożnice, którą zową Libertynów, Cyrenejczyków i Aleksandryjanów i tych, którzy są z Cylicyjej i Azjej, swarząc się z Stefanem.
6:10
I nie mogli dać odporu mądrości i duchowi, którym mówił.
6:11
A przetoż naprawili niektóre, coby powiedzieli, iż go słyszeli mówiącego słowa bluźnierskie przeciw Mojżeszowi i Bogu.
6:12
I wzruszyli pospólstwo i starsze i doktory; a zbieżawszy się, pojmali go i przywiedli do rady.
6:13
Postawili też fałszywe świadki, którzy by mówili: Że ten człowiek nie przestawa mówić słów bluźnierskich przeciw temu świętemu miejscu i zakonowi.
6:14
Abowiemechmy go słyszeli mówiącego, iż ten Jezus Nazareński zborzy miejsce to i odmieni obchody, które nam podał Mojżesz.
6:15
Tedy patrząc nań pilnie oczyma swemi oni wszyscy, co siedzieli w radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anielskie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Jan napisał Księgę Objawienia podczas zesłania na wyspie Patmos (Obj 1:9).
Wyspa PatmosPołożenie na mapie wyspy Patmos

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał, i w Jeruzalemie doznacie pociechy.
Iz 66:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić