„W ten sposób bowiem obficie będzie wam zapewnione wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 1,11

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 15:1

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
O Przekładzie
15:1
Potym niektórzy co byli z Żydostwa przyszli, uczyli bracią mówiąc: Jesliż się nie obrzeżecie wedle zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
15:2
A przetoż się wszczęła niesnaska i poswarek niemały Pawłowi z Barnabasem przeciwko nim i postanowili, aby szedł Paweł i Barnabas i niektórzy z nich do apostołów i do starszych w Jeruzalem, pytając się o tej gadce.
15:3
Tedy oni będąc posłani od kościoła, przeszli przez Fenicen i Samaryją, oznajmując nawrócenie poganów i przynosili wielką radość wszytkiej braciej.
15:4
A gdy przyszli do Jeruzalem, przyjęci są od kościoła i od apostołów i od starszych, a oznajmili, cokolwiek Bóg przez nie czynił.
15:5
Ale niektórzy powstawszy z sekty faryzeuszów, którzy byli uwierzyli powiedali: Iż się im potrzeba obrzezować, a rozkazać, aby był zachowywan zakon Mojżeszów.
15:6
Zebrali się tedy apostołowie i starszy, aby wybaczyli tę sprawę.
15:7
A gdy był wielki poswarek, wstawszy Piotr rzekł do nich: Mężowie bracia! Wy wiecie, że już Bóg dawno mię obrał miedzy wami, aby przez usta moje pogani słuchali słowa ewanjelijej i wierzyli.
15:8
Bóg tedy, który zna serca, dał im świadectwo, dawszy im i Ducha świętego, jako i nam.
15:9
I nie uczynił żadnej różnice miedzy nami i miedzy nimi, wiarą oczyściwszy serca ich.
15:10
A tak teraz przecz że kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyje zwolenników,
15:11
Ale prze łaskę Pana Jezusa Krystusa wierzymy, iż będziem zbawieni, tak jako i oni.
15:12
Tedy umilknęła wszytka wielkość, a słuchali Barnabasza i Pawła, którzy opowiedali, co za znamiona i cuda czynił Bóg miedzy pogany przez nie.
15:13
Zatym gdy umilknęli, odpowiedziawszy Jakub rzekł: Mężowie bracia! Słuchajcie mię.
15:14
Szymon naprzód opowiedział, jako Bóg wejzrał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu.
15:15
A z tąć się rzeczą zgadzają słowa prorockie, jako jest napisano:
15:16
Potym się wrócę, a pobuduję przybytek Dawidów obleciały i pobuduję upadki jego i zasię ji wystawię.
15:17
Aby ci ludzie, którzy pozostali, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad któremi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który czyni to wszytko.
15:18
Jawneć są od wszytkiego wieku u Boga wszytki sprawy jego.
15:19
A dla tegoż ja tak radzę, nie przenagabać tych, którzy się z poganów nawracają ku Bogu.
15:20
Ale pisać do nich, aby się wstrzymawali od splugawienia bałwanów, od grzechu nieczystego, od rzeczy dawionych i od krwie.
15:21
Abowiemci Mojżesz od starodawnych czasów ma w każdym mieście ty, którzy go opowiedają, gdyż go w bożnicach na każdy szabat czytają.
15:22
Tedy się zdało apostołom i starszym, ze wszytkim kościołem, przebrane męże z pośród siebie posłać do Antyjochijej z Pawłem i Barnabaszem, Judę, którego zwano Barsabas i Sylę, męże przedniejsze miedzy bracią.
15:23
A to pisanie posłać przez ręce ich: Apostołowie, starszy i bracia, tym którzy są w Antyjochijej, w Syryjej i w Cylicyjej, braciej, którzy są z poganów, zdrowia życzymy.
15:24
Gdyżechmy słyszeli, iż niektórzy z nas wyszedszy, zatrwożyli was słowy, posłabiając dusze wasze, a każąc was obrzezować i zachowywać zakon Mojżeszów, którymechmy my tego nie rozkazowali.
15:25
Zdało się nam tedy wszytkim jednostajnie zebranym, posłać do was męże przebrane z namilejszymi naszymi, Barnabaszem i z Pawłem.
15:26
Z ludźmi tymi, którzy wydali zdrowia swe dla imienia Pana naszego, Jezusa Krystusa.
15:27
A przetożechmy posłali Judasa i Sylę, którzy wam i sami słowy to oznajmią.
15:28
Abowiem tak się zdało Duchowi świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli na was brzemion, jedno ty potrzebne.
15:29
Abyście się wstrzymawali od tych rzeczy, które są ofiarowane bałwanom, od krwie, od rzeczy dawionych i od grzechu nieczystego. Od których rzeczy jesli się sami zachowywać będziecie, dobrze uczynicie. Zatym się dobrze miejcie.
15:30
A tak oni odprawieni, przyszli do Antyjochijej, a zebrawszy lud oddali list.
15:31
Który gdy przeczciono, uradowali się z pocieszenia.
15:32
Tedy Judas i Sylas, gdyż i sami byli proroki, długiemi słowy napominali bracią i utwirdzali je.
15:33
I gdy tam kilka czasów zmieszkali, odesłani są z pokojem od braciej do apostołów.
15:34
Ale Syli zdało się tam zostać.
15:35
Paweł też i Barnabas mieszkali w Antyjochijej, nauczając i każąc z wielem inych słowa Pańskie.
15:36
Po tym po kilku dni rzekł do Barnabasza Paweł: Wróćmyż się, a nawiedzmy bracią naszę po wszytkich mieściech, w którycheśmy opowiedali słowo Pańskie i dowiemy się, jako się też mają.
15:37
I radził Barnabas, aby z sobą wzięli Jana, którego zwano Marek.
15:38
Ale się Pawłowi nie zdało za rzecz słuszną brać onego, który odstał od nich z Pamfilijej, a nie był w onej sprawie towarzyszem ich.
15:39
Także przeto są obruszeni, iż odszedł jeden od drugiego, a wziąwszy z sobą Barnabas Marka wiózł się do Cypru.
15:40
Paweł zasię przyjąwszy do siebie Sylę szedł precz, będąc poruczon łasce Bożej od braciej.
15:41
I chodził po Syryjej i Cylicyjej, utwirdzając kościoły.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Samuel namaścił Saula na króla powiedział mu aby poczekał na niego w Gilgal 7 dni (I Sam 10:8). Saul czekał 7 dni i gdy Samuel nie pojawił się złożył ofiarę samodzielnie. Wtedy zjawił się Samuel i powiedział Saulowi że z powodu tego że nie zaczekał jego królestwo "nie utrzyma się" (I Sam 13:7-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić