„Twoje lica są piękne, ozdobione klejnotami, a twoja szyja – łańcuchami.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Pieśń nad pieśniami 1,10

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 14:25

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
O Przekładzie
14:1
Stało się potym w Ikonium, iż społu weszli do bożnice żydowskiej i mówili tak, że wielkie mnóstwo Żydów i Greków uwierzyli pospołu.
14:2
Ale Żydowie, którzy niewierni byli, pobudzali lud, a uczynili złe serce poganom przeciw braciej.
14:3
A przetoż niemały czas strawili, bezpiecznie powiedając za pomocą Pańską, który dawał świadectwo słowu łaski swojej i dawał to, że się znamiona i cuda okazowały przez ręce ich.
14:4
Rozdzielił się tedy lud w mieście, a jedni przestawali z Żydy, drudzy z apostoły.
14:5
A gdy się zstało gwałtowne naście poganów i Żydów społu z książęty ich, a czynili im krzywdę i miotali na nie kamieńmi.
14:6
Tedy tę rzecz obaczywszy, uciekli do miast likaońskich, do Listry i do Derben i do okolicznej krainy.
14:7
I tamże opowiedali ewanjeliją.
14:8
Tedy niektóry człowiek w Listrze niemocny na nogi siedział, będąc chrom jeszcze z żywota matki swojej, który nigdy nie chodził.
14:9
Ten słuchał, gdy Paweł mówił, a gdy on nań pilnie patrzał i ujzrawszy, że miał wiarę, aby był uzdrowion,
14:10
Rzekł głosem wielkim: Wstań prosto na twoje nogi! Tedy on wyskoczywszy chodził.
14:11
A gdy lud ujzrał to, co uczynił Paweł, podniesli głos swój mówiąc po likaońsku: Bogowie podobni ludziam przyszli do nas.
14:12
I nazywali Barnabasa Jowiszem, a Pawła Merkuriuszem, iż on sam mawiał.
14:13
Tedy kapłan Jowiszów, który był przed miastem ich, cielce koronowane do przysionka przywiódł, gdy lud chciał ofiary sprawować.
14:14
Co gdy usłyszeli apostołowie Barnabas i Paweł, rozdarszy płaszcze swoje, wskoczyli miedzy lud wołając.
14:15
I mówiąc: Mężowie! Przecz to czynicie? I myć też tymże co i wy, niedostatkom jestechmy poddani ludzie, oznajmując wam, abyście się od tych próżnych bogów obrócili do onego Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszytko, co w nich jest.
14:16
Który za lat przeszłych dopuszczał wszytkim poganom, iż sami swojemi drogami chodzili.
14:17
Aczkolwiek nie zaniechał, aby o nim świadectwa wiedzieć nie miano, gdy nam dobrze czynił, dawając nam z nieba dżdże i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca nasze.
14:18
A to mówiąc, zaledwie lud zawściągnęli, że im nie ofiarowali.
14:19
Zatym przyszli niektórzy z Antyjochijej i z Ikonium Żydowie, którzy odwiódszy lud, Pawła ukamionowanego, wywlekli precz z miasta, mnimając żeby już umarł.
14:20
Ale gdy go zwolennicy obstąpili, wstał i wszedł do miasta, a nazajutrz odszedł do Derben z Barnabasem.
14:21
I gdy opowiedali ewanjeliją miastu onemu, a uczyli ich wiele, wrócili się do Listry i do Ikonium i do Antyjochijej.
14:22
A tak utwirdzając umysły zwolenników i napominając je, aby trwali w wierze mówili: Żeć nam potrzeba przez wielkie uciski wnidź do królestwa Bożego.
14:23
I gdy im za społecznym zezwoleniem obrali w każdym kościele starsze i modlili się z posty, zalecili je Panu, w którego uwierzyli.
14:24
A przeszedszy Pisydią, przyszli do Pamfilijej.
14:25
Opowiedziawszy też słowo Boże w Pergen, szli do Atalijej.
14:26
I stamtąd wieźli się do Antyjochijej, skąd byli zaleceni łasce Bożej ku tej sprawie, której dosyć czynili.
14:27
A tak przyszedszy zebrali kościół i oznajmili to, cokolwiek Bóg uczynił przez nie, a iż poganom otworzył drzwi wiary.
14:28
I strawili tam czas niemały z zwolenniki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
I Jan 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Jozjasz umarł po tym jak został trafiony przez łucznika (II Kron 35:23-24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
Jan 5:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić