„Położy w prochu usta swe, owa by była nadzieja.”

Biblia Jakuba Wujka: Lamentacje Jeremiasza 3,29

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 14:23

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
O Przekładzie
14:1
Stało się potym w Ikonium, iż społu weszli do bożnice żydowskiej i mówili tak, że wielkie mnóstwo Żydów i Greków uwierzyli pospołu.
14:2
Ale Żydowie, którzy niewierni byli, pobudzali lud, a uczynili złe serce poganom przeciw braciej.
14:3
A przetoż niemały czas strawili, bezpiecznie powiedając za pomocą Pańską, który dawał świadectwo słowu łaski swojej i dawał to, że się znamiona i cuda okazowały przez ręce ich.
14:4
Rozdzielił się tedy lud w mieście, a jedni przestawali z Żydy, drudzy z apostoły.
14:5
A gdy się zstało gwałtowne naście poganów i Żydów społu z książęty ich, a czynili im krzywdę i miotali na nie kamieńmi.
14:6
Tedy tę rzecz obaczywszy, uciekli do miast likaońskich, do Listry i do Derben i do okolicznej krainy.
14:7
I tamże opowiedali ewanjeliją.
14:8
Tedy niektóry człowiek w Listrze niemocny na nogi siedział, będąc chrom jeszcze z żywota matki swojej, który nigdy nie chodził.
14:9
Ten słuchał, gdy Paweł mówił, a gdy on nań pilnie patrzał i ujzrawszy, że miał wiarę, aby był uzdrowion,
14:10
Rzekł głosem wielkim: Wstań prosto na twoje nogi! Tedy on wyskoczywszy chodził.
14:11
A gdy lud ujzrał to, co uczynił Paweł, podniesli głos swój mówiąc po likaońsku: Bogowie podobni ludziam przyszli do nas.
14:12
I nazywali Barnabasa Jowiszem, a Pawła Merkuriuszem, iż on sam mawiał.
14:13
Tedy kapłan Jowiszów, który był przed miastem ich, cielce koronowane do przysionka przywiódł, gdy lud chciał ofiary sprawować.
14:14
Co gdy usłyszeli apostołowie Barnabas i Paweł, rozdarszy płaszcze swoje, wskoczyli miedzy lud wołając.
14:15
I mówiąc: Mężowie! Przecz to czynicie? I myć też tymże co i wy, niedostatkom jestechmy poddani ludzie, oznajmując wam, abyście się od tych próżnych bogów obrócili do onego Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszytko, co w nich jest.
14:16
Który za lat przeszłych dopuszczał wszytkim poganom, iż sami swojemi drogami chodzili.
14:17
Aczkolwiek nie zaniechał, aby o nim świadectwa wiedzieć nie miano, gdy nam dobrze czynił, dawając nam z nieba dżdże i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca nasze.
14:18
A to mówiąc, zaledwie lud zawściągnęli, że im nie ofiarowali.
14:19
Zatym przyszli niektórzy z Antyjochijej i z Ikonium Żydowie, którzy odwiódszy lud, Pawła ukamionowanego, wywlekli precz z miasta, mnimając żeby już umarł.
14:20
Ale gdy go zwolennicy obstąpili, wstał i wszedł do miasta, a nazajutrz odszedł do Derben z Barnabasem.
14:21
I gdy opowiedali ewanjeliją miastu onemu, a uczyli ich wiele, wrócili się do Listry i do Ikonium i do Antyjochijej.
14:22
A tak utwirdzając umysły zwolenników i napominając je, aby trwali w wierze mówili: Żeć nam potrzeba przez wielkie uciski wnidź do królestwa Bożego.
14:23
I gdy im za społecznym zezwoleniem obrali w każdym kościele starsze i modlili się z posty, zalecili je Panu, w którego uwierzyli.
14:24
A przeszedszy Pisydią, przyszli do Pamfilijej.
14:25
Opowiedziawszy też słowo Boże w Pergen, szli do Atalijej.
14:26
I stamtąd wieźli się do Antyjochijej, skąd byli zaleceni łasce Bożej ku tej sprawie, której dosyć czynili.
14:27
A tak przyszedszy zebrali kościół i oznajmili to, cokolwiek Bóg uczynił przez nie, a iż poganom otworzył drzwi wiary.
14:28
I strawili tam czas niemały z zwolenniki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na codzienne zaopatrzenie pałacu Salomona składało się: 30 korców mąki przedniej i 60 korców mąki zwykłej, 10 tucznych wołów, 20 wołów z pastwiska, 100 owiec, oprócz jeleni, gazeli, saren i tucznego drobiu (I Król 4:22-23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.
V Mojż 7:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić