„Miasta na południe zawarte będą, tak, że nie będzie, ktoby je otworzył; przeniesiony będzie wszystek Juda, przeniesiony będzie do szczętu.”

Biblia Gdańska (1632): Jeremijasz 13,19

Biblia Brzeska
Księga: Dzieje Apostolskie 1:6

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi Łukasza świętego których napis jest Dzieje abo Sprawy apostolskie
1Wyprawiłem pirwsze księgi, Teofile! O wszytkim, co poczynał Jezus czynić i uczyć. 2Aż do dnia tego, w który dawszy rozkazanie apostołom przez Ducha świętego, które był obrał, wzięt jest ku górze. 3Którym się też sam potym, gdy był umęczon zstawił żywym w wielu niewątpliwych znakach, przez czterdzieści dni się im ukazując i powiedając ty rzeczy, które ku królestwu Bożemu należą. 4A zebrawszy je rozkazał im, aby nie odchadzali z Jeruzalem, ale iżby czekali obietnice Ojcowej, którąście słyszeli ode mnie. 5Abowiem Jan krzciłci wodą, ale wy będziecie pokrzczeni Duchem świętym po niewielu tych dni. 6A tak oni zszedszy się, pytali go mówiąc: Panie! Zali w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie? 7Lecz on rzekł do nich: Nie waszać rzecz znać czasy i chwile, które Ociec w swej własnej mocy położył. 8Ale weźmiecie moc Ducha świętego, gdy przyjdzie na was i będziecie mi świadki w Jeruzalem i we wszytkim Juda i w Samarjej, aż i do ostatecznych ziem. 9A to rzekszy, gdy oni patrzali, podniesion jest, a obłok porwał go od oczu ich. 10I gdy tak pilnie oczy swe podnosili w niebo, a on szedł, oto dwa mężowie tuż stanęli przy nich w białych szatach. 11Którzy też rzekli: Mężowie Galilejczycy! Przeczże stoicie, patrzając w niebo? Ten Jezus, który wzgórę wzięt jest od was w niebo, takci przyjdzie, jakoście widzieli go idącego do nieba. 12Tedy się wrócili do Jeruzalem od góry, którą zową Oliwną, co jest blisko Jeruzalem, tak daleko, jakoby szabat chodu. 13A gdy weszli, wstąpili na salę kędy mieszkali Piotr i Jakub i Jan i Andrzej i Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeuszów, Szymon Zelotes i Judas, Jakubów brat. 14Cić wszyscy trwali zgodnie na modlitwie i prośbach z żonami i z matką Jezusową i z bracią jego. 15W tychże tam czasiech, powstawszy Piotr w pośrodek zwolenników rzekł: (a było ich w kupie mianowicie tam na onym miejscu jakoby sto i dwadzieścia). 16Mężowie bracia! Potrzebać się było wypełnić Pismu onemu, które opowiedział Duch święty przez usta Dawidowe o Judaszu, który był przewodnikiem w drodze onym, co pojmali Jezusa. 17Abowiemci był policzon miedzy nas i dostał był cząstki tego urzędu. 18A przetoż on dostał był rolej z najmu złościwego, a obiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły trzewa jego. 19I jawnoć to jest wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano pole ono własnym ich językiem Akeldama, to jest rola krwie. 20Abowiem napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie mieszkanie jego opustoszone, a niech nikt nie będzie, kto by w nim mieszkał i przełożeństwo jego niechaj weźmie drugi. 21A tak potrzeba z tych mężów, którzy się z nami złączyli po wszytek ten czas, jako Pan Jezus sprawował urząd swój miedzy nami, 22Począwszy od krztu Janowego, aż do tego dnia, w który jest wzięt ku górze od nas, aby jeden z nich był z nami świadkiem zmartwychwstania jego. 23A przetoż postawili dwu: Józefa, którego zwano Barsabas, a który miał przezwisko Sprawiedliwy, i Macieja. 24Mówili tedy modląc się: Ty Panie! Który znasz serca wszytkich, ukaż nam, któregoś obrał z tych dwu. 25Aby wziął dział urzędu tego i apostolstwa, od którego się obłądził Judasz, aby odszedł na miejsce swe. 26A tak położyli losy ich i padł los na Macieja, który za spólnym wszech zwoleniem, przyłączon jest ku jedennaście apostołom.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa
Efez 1:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kain jest wspomniany w Biblii więcej razy niż Abel (Kain 19 a Abel 12 razy).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić