„A ten będzie pokojem, gdy przydzie Assyryjczyk do ziemie naszej a gdy będzie deptać po domach naszych. I wzbudziem nań siedmi pasterzów i ośm celniejszych ludzi.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Micheasza 5,5

Biblia Brzeska
Księga: 4 Księga Mojżeszowa 12:1

Tytuł oryginalny
Czwarte księgi Mojżeszowe które zową po łacinie Numeri a po polsku Liczby
O Przekładzie
12:1
A tedy Maria i Aaron przeciw Mojżeszowi mówili o niewiastę etjopską, którą on był sobie pojął za żonę z Etjopiej.
12:2
I mówili: Izali tylko przez samego Mojżesza Pan mówi? Azaż też i przez nas nie mówił? A to wszytko słyszał Pan.
12:3
A Mojżesz był napokorniejszy miedzy wszytkiemi ludźmi co ich jedno było na ziemi.
12:4
A tak rzekł natychmiast Pan do Mojżesza, do Aarona i do Mariej: Wynidźcie wy trzej do przybytku zgromadzenia. A wyszli wnet wszytko troje.
12:5
Tedy zstąpił Pan w słupie obłokowem, a stanął we drzwiach przybytku i wezwał k sobie Aarona i Mariej i przyszli oboje.
12:6
A on mówił tak do nich: Słuchajcie teraz słów moich: Jesli kto miedzy wami będzie prorokiem Pańskiem, ja który jestem Pan dam się mu znać w widzeniu, abo przez sny będę z niem mówił.
12:7
Ale z Mojżeszem służebnikiem moim nie tak, gdyż on jest wiernem we wszytkiem domu mojem.
12:8
Abowiem ja z niem ustnie a w widzeniu mówię, a on Pana wida nie pod pokrywką, ani pod podobieństwy. I przeczżeście się nie bali mówić przeciw służebnikowi mojemu Mojżeszowi?
12:9
A tak się Pan rozgniewał na nie, a potym odszedł.
12:10
Tedy obłok zniknął od przybytku, a oto Maria strędowaciała zbielawszy jako śnieg. A wejzrawszy Aaron na Marią, obaczył ją być trędowatą.
12:11
I rzekł potym Aaron do Mojżesza: Panie proszę nie wkładajże na nas grzechu tego, bociechmy głupie uczynili, a zgrzeszyliśmy.
12:12
Proszę aby ona nie była podobna dzieciątku martwemu, którego połowica ciała zepsowana wychodzi z żywota matczynego.
12:13
Tedy zawołał Mojżesz do Pana tak mówiąc: O Boże proszę uzdrówże ją teraz.
12:14
Któremu Pan odpowiedział: Jesliby ociec jej plunął na twarz jej, izaliby się nie musiała wstydać przez siedm dni? A tak niech będzie wyrzucona z obozu przez siedm dni, a potym będzie przyjęta.
12:15
A tak wypędzona jest Maria przez siedm dni z obozu, a lud nigdziej się nie ruszył, aż zasię Maria była przyjęta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wzmianki o Aniołach znajdują się w 34 księgach Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy.
II Kron 32:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić