„Nad jej dziećmi też się nie ulituję, ponieważ są dziećmi nierządu.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 2,6

Biblia Brzeska
Księga: 3 Księga Mojżeszowa 2:11

Tytuł oryginalny
Trzecie księgi Mojżeszowe które po grecku zową Leviticus
O Przekładzie
2:1
Gdy też kto przyniesie ofiarę śniedną ku oddaniu Panu, tedy ona ofiara będzie z pszennej mąki i naleje do niej oliwy, a kadzidła nakładzie na nię.
2:2
I przyniesie to do kapłanów, synów Aaronowych, skąd kapłan pełnę garść mąki z olejem i ze wszytkiem kadzidłem weźmie, a to spali ku pamiątce na ołtarzu, aby była zapaloną ofiarą na ogniu, ku wdzięcznej wonności Panu.
2:3
Ale co zostanie od onej ofiary, to przyjdzie na Aarona i na syny jego. Abowiem jest rzecz naświętsza z ofiar ognistych Pańskich.
2:4
A gdy będziesz ofiarował pieczone ofiary w piecu, będą placki z mąki pszennej niekwaszonej, nagnietane z oliwą i kreple oliwą pomazane niezakwaszone.
2:5
Ale jesliż ofiara twoja będzie smażona na panwi, tedy też niech będzie z mąki pszennej polanej oliwą oprócz zakwaszenia.
2:6
A to połamiesz na małe kawałki i polejesz je oliwą, abowiem jest to ofiara śniedna.
2:7
A jesliżby też ofiara twa była warzona w kotle, tedy ją uczynisz z mąki pszennej z oliwą.
2:8
Potym przyniesiesz ofiarę z tych rzeczy sprawioną Panu, którą oddasz kapłanowi, a on ją odniesie do ołtarza.
2:9
A kapłan odejmie z onej ofiary pamiątkę jej, a zapali na ołtarzu. Abowiem jest ofiara ognista ku wdzięcznej wonności Panu.
2:10
A co pozostanie od ofiary, to przyjdzie na Aarona i na syny jego. Abowiem jest rzecz naświętsza z ofiar ognistych Pańskich.
2:11
A wszelka ofiara, którą Panu przynosić będziecie, niechaj oprócz kwasu będzie, abowiem nie godzi się ani kwasu, ani miodu palić Panu ku ofierze zapalonej.
2:12
Lecz przy ofiarowaniu urodzajów pierwszych, będziecie je ofiarować Panu. A wszakoż ich na ołtarzu palić nie będziecie ku wdzięcznej wonności Panu.
2:13
Posolisz też solą każdą ofiarę twoję, a nie opuścisz soli przymierza Boga twego przy sprawowaniu ofiar twoich, ale przy każdej ofierze twej przymieszasz soli.
2:14
Jesliż będziesz sprawował ofiarę pierwszych urodzajów Panu, ofiara ona będzie kłosów prażonych w ogniu, a z kłosów pełnych pszenice mielonej.
2:15
I nalejesz na nię oliwy, a nakładziesz kadzidła, bo jest ofiara śniedna.
2:16
Tedy kapłan ku pamiątce jej spali cząstkę onej pszenice mielonej z olejem i ze wszytkiem kadzidłem jej. Abowiem jest ofiara zapalona Panu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Strusie w Biblii wymienione są tylko 2 razy: (Job 39:13-18, Treny 4,3). Opisane są tam jako okrutne i twarde wobec swoich młodych, nie mają mądrości i zrozumienia ale są szybsze od konia.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
II Kor 13:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić