„I doszło do mnie słowo PANA mówiące:”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezechiela 33,23

Biblia Brzeska
Księga: 3 Księga Mojżeszowa 2:1

Tytuł oryginalny
Trzecie księgi Mojżeszowe które po grecku zową Leviticus
O Przekładzie
2:1
Gdy też kto przyniesie ofiarę śniedną ku oddaniu Panu, tedy ona ofiara będzie z pszennej mąki i naleje do niej oliwy, a kadzidła nakładzie na nię.
2:2
I przyniesie to do kapłanów, synów Aaronowych, skąd kapłan pełnę garść mąki z olejem i ze wszytkiem kadzidłem weźmie, a to spali ku pamiątce na ołtarzu, aby była zapaloną ofiarą na ogniu, ku wdzięcznej wonności Panu.
2:3
Ale co zostanie od onej ofiary, to przyjdzie na Aarona i na syny jego. Abowiem jest rzecz naświętsza z ofiar ognistych Pańskich.
2:4
A gdy będziesz ofiarował pieczone ofiary w piecu, będą placki z mąki pszennej niekwaszonej, nagnietane z oliwą i kreple oliwą pomazane niezakwaszone.
2:5
Ale jesliż ofiara twoja będzie smażona na panwi, tedy też niech będzie z mąki pszennej polanej oliwą oprócz zakwaszenia.
2:6
A to połamiesz na małe kawałki i polejesz je oliwą, abowiem jest to ofiara śniedna.
2:7
A jesliżby też ofiara twa była warzona w kotle, tedy ją uczynisz z mąki pszennej z oliwą.
2:8
Potym przyniesiesz ofiarę z tych rzeczy sprawioną Panu, którą oddasz kapłanowi, a on ją odniesie do ołtarza.
2:9
A kapłan odejmie z onej ofiary pamiątkę jej, a zapali na ołtarzu. Abowiem jest ofiara ognista ku wdzięcznej wonności Panu.
2:10
A co pozostanie od ofiary, to przyjdzie na Aarona i na syny jego. Abowiem jest rzecz naświętsza z ofiar ognistych Pańskich.
2:11
A wszelka ofiara, którą Panu przynosić będziecie, niechaj oprócz kwasu będzie, abowiem nie godzi się ani kwasu, ani miodu palić Panu ku ofierze zapalonej.
2:12
Lecz przy ofiarowaniu urodzajów pierwszych, będziecie je ofiarować Panu. A wszakoż ich na ołtarzu palić nie będziecie ku wdzięcznej wonności Panu.
2:13
Posolisz też solą każdą ofiarę twoję, a nie opuścisz soli przymierza Boga twego przy sprawowaniu ofiar twoich, ale przy każdej ofierze twej przymieszasz soli.
2:14
Jesliż będziesz sprawował ofiarę pierwszych urodzajów Panu, ofiara ona będzie kłosów prażonych w ogniu, a z kłosów pełnych pszenice mielonej.
2:15
I nalejesz na nię oliwy, a nakładziesz kadzidła, bo jest ofiara śniedna.
2:16
Tedy kapłan ku pamiątce jej spali cząstkę onej pszenice mielonej z olejem i ze wszytkiem kadzidłem jej. Abowiem jest ofiara zapalona Panu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
I Jan 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Nehemiasz zobaczył że Judejczycy wzięli sobie obce kobiety za żony, przeklął ich, niektórych pobił i powyrywał im włosy (Neh 13,25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić