„I przyniesie ją do synów Ahrona, kapłanów. A on z niej nabierze pełną swoją garść mąki oraz oliwy z całym jej kadzidłem, i ten "znak przypomnienia" puści z dymem na ofiarnicy. To jest ofiara ogniowa, zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO.”

Nowa Biblia Gdańska: III Księga Mojżesza 2,2

Biblia Brzeska
Księga: 3 Księga Mojżeszowa 1:7

Tytuł oryginalny
Trzecie księgi Mojżeszowe które po grecku zową Leviticus
1I wezwał Pan Mojżesza do siebie, a mówił z niem z przybytku zgromadzenia temi słowy: 2Powiedz Izraelitom ty słowa: Gdy który z was będzie chciał dać ofiarę Panu, tedy ją niech daje z bydła, z wołów i z owiec. 3Jesli ofiara jego palona będzie z wołów, tedy da ku ofierze samca zdrowego, przywiódszy go dobrowolnie do drzwi przybytku zgromadzenia przed obliczność Pańską. 4A położy rękę swą na głowie onej ofiary, która będzie przyjemna Panu, a zjedna mu oczyścienie z grzechu. 5Zabije tedy cielca przed oblicznością Pańską, a synowie Aaronowi kapłani, ofiarować będą krew jego, kropiąc ją około po wierzchu ołtarza, który stoi przed drzwiami przybytku zgromadzenia. 6A tak obłupiwszy ofiarę, rozrąbają na sztuki. 7Tedy synowie Aaronowi kapłani nałożą ogień na ołtarzu, a nakładą drew na ogień. 8Potym synowie Aaronowi kapłani, składą rządnie ony sztuki, głowę i tłustość na drwa składzione na ogniu, który jest na ołtarzu. 9A omyje wodą wnętrzności i nogi jego. A ty wszytki rzeczy zapali kapłan na ołtarzu. Abowiem ta jest ofiara przez ogień uczyniona ku wdzięcznej wonności Panu. 10A jesliżby czyja ofiara była z mniejszego bydła, tedy niech ofiaruje Panu samczyka zdrowego z owiec, abo z kóz. 11I zarznie go z tę stronę ołtarza ku północy przed oblicznością Pańską, a synowie Aaronowi kapłani, pokropią krwią jego około po wierzchu ołtarza. 12I rozrąbą go na sztuki, a głowę i tłustość jego składzie kapłan porządnie na drwiech na ogień, który jest na ołtarzu. 13A omyje wodą podroby i nogi jego, a potym wszytko będzie ofiarował kapłan zapaliwszy na ołtarzu, abowiem ta ofiara przez ogień uczyniona, Panu jest wdzięczną wonnością. 14Także jesli ofiara palona z ptaków będzie sprawowana Panu, tedy niech przyniesie ofiarę swą z synogarlic, abo z gołąbiąt. 15A będzie ją kapłan ofiarował na ołtarzu urwawszy mu głowę i zapali ją na ołtarzu, a krew jego wyciśnie na stronę ołtarza. 16Wyjmie też gardziel jego i z pierzem, a porzuci je podle ołtarza ku wschodowi słońca miedzy popiół. 17I rozedrze skrzydła jego, a wszakoż ich nie oderwie od ciała i spali potym kapłan na ołtarzu, na stosie drew nakładzionych na ogniu. Abowiem jest ofiara przez ogień uczyniona ku wdzięcznej wonności Panu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Mat 5:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jeśli człowiek lub nawet zwierzę dotknęło góry Boga (Góry Synaj) musiało zostać ukamienowane lub zabite strzałami z łuku (II Mojż 19:12-13, Hebr 12:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
Ps 50:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić