„Po upływie wielu lat, gdy spodobało się Bogu, Nehemiasz, który był przysłany przez króla perskiego, posłał po ogień potomków tych kapłanów, którzy go ukryli. Jak oni opowiedzieli nam, nie znaleźli ognia, ale tylko gęstą wodę. Rozkazał więc, aby nabrali jej i przynieśli.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 1,20

Biblia Brzeska
Księga: Przypowieści Salomona 26,1

Tytuł oryginalny
Księgi przypowieści Salomonowych
O Przekładzie
26:1
Jako śniegowi lecie, a dżdżowi czasu żniwa być nie przystoi, tak szalonemu nie przystoi chwała.
26:2
Jako wróbl i jaskółka latając uciekają, tak przeklęctwo bez przyczyny uczynione nie przyjdzie.
26:3
Jako bicz na konia, a uzda na osła, tak rózga potrzebna jest na grzbiet szalonego.
26:4
Nie swarz się z szalonym wedle szaleństwa jego, abyś nie był przyrównan jemu.
26:5
Karz szalonego z szaleństwa jego, aby się snadź sam sobie mądrym nie zdał.
26:6
Który co posyła przez szalonego, jest jako ten, który ucina nogi posłowi, a pije z tego krzywdę.
26:7
Jako są nieproste golenie chromego, tak jest przypowieść w uściech szalonych.
26:8
Jako kamyk drogi wrzucony miedzy kupę kamienia, tak jest chwała, którą kto czyni szalonemu.
26:9
Jako ciernie, które przebiją rękę pijanicy, tak przypowieść jest w uściech szalonego.
26:10
Nawyższy stwarza wszytko, a czyni nagrodę szalonemu i przestępcy.
26:11
Jako pies, który się wraca do zmieciska swego, tak szalony, który powtarza szaleństwo swoje.
26:12
Widziałeś człowieka, który jest mądrym w oczach swoich? Więcszać jest nadzieja o szalonym, a niźli o nim.
26:13
Mówi leniwiec: Lew na drodze, lew na ulicach.
26:14
Jako się drzwi obracają na hakoch, tak leniwiec na łóżku swoim.
26:15
Kryje leniwiec rękę do zanadrz swoich, a spracuje się niosąc ją do gęby.
26:16
Mędrszy jest leniwiec sam przed sobą, niźli siedm mężów, którzy mówią k rzeczy.
26:17
Jako ten, który chwyta psa za uszy, tak jest ten, który się wrywa do zwady, która nań nie należy.
26:18
Jako ten, który się kryjąc wypuszcza iskry, strzały i śmierć.
26:19
Takowyć jest ten, który zdradza przyjaciela swego, a mówi: Żartując-ci ja to czynię.
26:20
Gdzie nie masz drew, zgaśnie ogień, także gdzie nie masz potwarce, ustanie zwada.
26:21
Jako wągl w rzeżatku, a drwa na ogniu, tak człowiek swarliwy łatwie roznieci zwadę.
26:22
Słowa pochlebcowe są jako rany tajemne, a wszakoż przenikają aż do wnętrzności.
26:23
Wargi pobudzające zwady i serce złe, są jako żużelica z srebra, którą naczynie gliniane polewają.
26:24
Który kogo nienawidzi, poznać go z warg jego, a kryje w sercu swoim zdradę.
26:25
Gdy z tobą mówi łaskawie, nie wierz mu, abowiem wiele ma obrzydłości w sercu swoim.
26:26
Który zdradnie pokrywa nienawiść, takiego złość będzie jawna w zebraniu.
26:27
Który kopa dół drugiemu, wpadnie sam weń, a który na drugiego kamień toczy, obróci się na samegoż.
26:28
Język kłamliwy ma w nienawiści utrapionego, a usta obłudne czynią wzruszenie.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić