„I dowiecie się, żem Ja jest w pośród Izraela, a żem Ja Panem, Bogiem waszym, a że niemasz inszego; boć nie będzie pohańbiony lud mój na wieki.”

Biblia Gdańska: Joel 2,27

Biblia Brzeska
Księga: Przypowieści Salomona 26,1

Tytuł oryginalny
Księgi przypowieści Salomonowych
O Przekładzie
26:1
Jako śniegowi lecie, a dżdżowi czasu żniwa być nie przystoi, tak szalonemu nie przystoi chwała.
26:2
Jako wróbl i jaskółka latając uciekają, tak przeklęctwo bez przyczyny uczynione nie przyjdzie.
26:3
Jako bicz na konia, a uzda na osła, tak rózga potrzebna jest na grzbiet szalonego.
26:4
Nie swarz się z szalonym wedle szaleństwa jego, abyś nie był przyrównan jemu.
26:5
Karz szalonego z szaleństwa jego, aby się snadź sam sobie mądrym nie zdał.
26:6
Który co posyła przez szalonego, jest jako ten, który ucina nogi posłowi, a pije z tego krzywdę.
26:7
Jako są nieproste golenie chromego, tak jest przypowieść w uściech szalonych.
26:8
Jako kamyk drogi wrzucony miedzy kupę kamienia, tak jest chwała, którą kto czyni szalonemu.
26:9
Jako ciernie, które przebiją rękę pijanicy, tak przypowieść jest w uściech szalonego.
26:10
Nawyższy stwarza wszytko, a czyni nagrodę szalonemu i przestępcy.
26:11
Jako pies, który się wraca do zmieciska swego, tak szalony, który powtarza szaleństwo swoje.
26:12
Widziałeś człowieka, który jest mądrym w oczach swoich? Więcszać jest nadzieja o szalonym, a niźli o nim.
26:13
Mówi leniwiec: Lew na drodze, lew na ulicach.
26:14
Jako się drzwi obracają na hakoch, tak leniwiec na łóżku swoim.
26:15
Kryje leniwiec rękę do zanadrz swoich, a spracuje się niosąc ją do gęby.
26:16
Mędrszy jest leniwiec sam przed sobą, niźli siedm mężów, którzy mówią k rzeczy.
26:17
Jako ten, który chwyta psa za uszy, tak jest ten, który się wrywa do zwady, która nań nie należy.
26:18
Jako ten, który się kryjąc wypuszcza iskry, strzały i śmierć.
26:19
Takowyć jest ten, który zdradza przyjaciela swego, a mówi: Żartując-ci ja to czynię.
26:20
Gdzie nie masz drew, zgaśnie ogień, także gdzie nie masz potwarce, ustanie zwada.
26:21
Jako wągl w rzeżatku, a drwa na ogniu, tak człowiek swarliwy łatwie roznieci zwadę.
26:22
Słowa pochlebcowe są jako rany tajemne, a wszakoż przenikają aż do wnętrzności.
26:23
Wargi pobudzające zwady i serce złe, są jako żużelica z srebra, którą naczynie gliniane polewają.
26:24
Który kogo nienawidzi, poznać go z warg jego, a kryje w sercu swoim zdradę.
26:25
Gdy z tobą mówi łaskawie, nie wierz mu, abowiem wiele ma obrzydłości w sercu swoim.
26:26
Który zdradnie pokrywa nienawiść, takiego złość będzie jawna w zebraniu.
26:27
Który kopa dół drugiemu, wpadnie sam weń, a który na drugiego kamień toczy, obróci się na samegoż.
26:28
Język kłamliwy ma w nienawiści utrapionego, a usta obłudne czynią wzruszenie.

Nawigacja


BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić