„Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa,”

Biblia Warszawska: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:14

Tytuł oryginalny
Wtóry list Pawła świętego do Tymoteusza
O Przekładzie
3:1
A wiedz to, iż ostatecznych czasów nastaną chwile niebezpieczne.
3:2
Abowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, złorzeczący, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni.
3:3
Bez miłości, nie trzymający przymierza, potwarce, niepowściągliwi, okrutni, dobrych niemiłujący.
3:4
Zdrajce, skwapliwi, nadęci, w rozkoszach się kochający radszej niż Boga miłujący.
3:5
Mający podobieństwo pobożności, ale którzy się mocy jej zaprzeli; tych się tedy strzeż.
3:6
Abowiem z tych są ci, którzy wkradają się w domy i pojmane wiodą niewiastki, obciążone grzechy, uwodząc się za rozmaitemi pożądliwościami.
3:7
Które się zawżdy uczą, a nigdy ku uznaniu prawdy przyjdź nie mogą.
3:8
A jako Jannes i Jambres zastawowali się Mojżeszowi, tak też ci przeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni co się wiary tycze.
3:9
Ale się im dalej nie poszczęści, abowiem szaleństwo tych jawne będzie wszytkim, jako i onych było.
3:10
A ty świadomeś nauki mojej i sposobu żywota mego, umysłu wiary, cichości, miłości i cierpliwości.
3:11
Przesladowania, ucisków, które na mię przychodziły w Antyjochijej, w Ikonium, w Listrzech, którem przesladowania cirpiał, ale ze wszytkich wybawił mię Pan.
3:12
A owszem wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Krystusie Jezusie, przesladowania cierpieć będą.
3:13
A źli ludzie i zwodzce poprawią się ku gorszemu, zwodząc ine, a sami będąc zwiedzieni.
3:14
Ale ty trwaj w tych rzeczach, którycheś się nauczył i które tobie są zwierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył.
3:15
A iż od dzieciństwa świadomeś Pism świętych, które cię mogą uczynić uczonym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Krystusie Jezusie.
3:16
Wszytko Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku karaniu i ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości.
3:17
Aby człowiek Boży był doskonałym, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie nauczony.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;
I Piotr 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef jest pierwszym człowiekiem w Biblii wspomnianym w kontekście strzyżenia (I Mojż 41:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić