„I odpowiedziała; Jakoście powiedzieli, niechże tak będzie. Tedy je wypuściła, i poszli; i uwiązała sznur czerwony w onem oknie.”

Biblia Gdańska (1632): Jozuego 2,21

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2:3

Tytuł oryginalny
Wtóry list Pawła świętego do Tymoteusza
O Przekładzie
2:1
Ty tedy, synu mój! Bądź umocnion przez łaskę, która jest w Krystusie Jezusie.
2:2
A ty rzeczy, któreś słyszał ode mnie miedzy wielą świadków, poruczaj wiernym ludziam, którzy też będą godni ku nauczaniu inszych.
2:3
A tak ty cierp ucisk, jako dobry żołnierz Jezu Krystusów.
2:4
Żaden, który walczy nie wikle się sprawami żywota, aby się temu podobał, który go obrał na rycerstwo.
2:5
A jesliby kto też walczył, nie bywa koronowan, jesliby przystojnie nie walczył.
2:6
Musi oracz pirwej robić, niż owoców pożywać.
2:7
Obaczaj ty rzeczy, które mówię, a Pan niech tobie dawa we wszem wyrozumienie.
2:8
Pamiętaj, iż Jezus Krystus wstał z martwych, który jest z plemienia Dawidowego wedle ewanjelijej mojej,
2:9
W której cierpię utrapienie, jakoby złoczyńca aż do związania; ale słowo Boże nie jest ci związane.
2:10
A przetoż wszytki rzeczy cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Krystusie Jezusie z chwałą wieczną.
2:11
Wiernać jest powieść, abowiem jesliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy.
2:12
Jesli cierpiemy, z nim też królować będziemy; jesli się go przemy i on się nas zaprzy.
2:13
Jesli jesteśmy niewiernymi, wszakoż on trwa wiernym, zaprzeć samego siebie nie może.
2:14
Ty rzeczy przypominaj, oświadczając przed Panem, aby się nie wdawali w spory około słów bez żadnego pożytku, owszem ku podwróceniu tych, którzy słuchają.
2:15
Pilnuj tego, abyś się stawił doświadczonym Bogu robotnikiem, który by się nie wstydził i który by prawie szafował słowo prawdy.
2:16
A sprosnego wołania o rzeczach nikczemnych powściągaj, bo dalej pójdzie ku więtszej niepobożności.
2:17
A mowa ich wiada się, jakoby piekielny ogień, z których jest Himeneus i Filetus.
2:18
Którzy od prawdy odstrzelili się powiedając, iż już zstało się zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych.
2:19
A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Znać Pan, którzy są jego; i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który wzywa imienia Krystusowego.
2:20
Przytym w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.
2:21
Jesliby kto tedy oczyścił się od tych, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconym i godnym Panu, gotowym na wszelką sprawę dobrą.
2:22
A chroń się pożądliwości młodzieńskich, ale nasladuj sprawiedliwości, miłości, wiary, pokoju, z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
2:23
Ktemu odrzuć precz głupie gadki i w których nauki nie masz, wiedząc, iż oni rodzą zwady.
2:24
A sługa Pański nie ma się wadzić, ale układnym być przeciwko każdemu, godnym ku nauczaniu, cierpiącym złe ludzi.
2:25
Z cichością ucząc ty, którzy się sprzeciwiają, ażeby im kiedy Bóg dał upamiętanie ku poznaniu prawdy.
2:26
Aby wybawieni będąc z sidła czartowskiego, w którym są pojmani, obaczyli się ku czynieniu wolej jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
II Kor 1:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zajazdy wymienione są 5 razy w Biblii (KJV): I Mojż 42:27, I Mojż 43:21, II Mojż 4:24, Łuk 2:7, Łuk 10:34).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebr 12:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić