„A PAN Bóg nad nimi widzian będzie a wynidzie jako błyskawica strzała jego. A PAN Bóg w trąbę zatrąbi i pójdzie w wichrze południowym.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Zachariasza 9,14

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2:1

Tytuł oryginalny
Wtóry list Pawła świętego do Tessalonicensów
O Przekładzie
2:1
Zatym prosimy was, bracia! Przez przyście Pana naszego Jezu Krysta i nasze zgromadzenie do niego.
2:2
Abyście się rychło nie poruszyli od umysłu waszego, ani sobą trwożyli, ani przez ducha, ani przez powieść, ani przez list rzekomo od nas pisany, jakoby już blisko był dzień Krystusów.
2:3
Niech was żaden nie zwodzi żadną miarą, abowiem nie przyjdzie dzień Krystusów, ażby pierwej przyszło odstąpienie, a był objawion człowiek on złościwy, który jest syn zatracenia.
2:4
Który się sprzeciwia i wynosi przeciwko wszelkiemu, którego zową Bogiem, abo któremu chwała bywa wyrządzana, tak iż siedzi w kościele Bożym jako Bóg, okazując się jakoby był Bogiem.
2:5
Izali nie pamiętacie, iż jeszcze przy was będąc, tom wam powiedział?
2:6
A teraz wiecie, co przeszkadza, aby on był objawion czasu swego.
2:7
Abowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylkoż ten, który teraz zawadza, będzie zawadzał aż odjęt będzie z pośrzodku.
2:8
A tedy objawion będzie on złoczyńca, którego Pan zniszczy duchem ust swoich i znacznym przyściem swoim zgładzi.
2:9
Tego mówię, którego przyście jest z mocy szatańskiej, z wszelaką możnością i znaki i cudami kłamliwemi.
2:10
I z wszelaką zdradą niesprawiedliwości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
2:11
Przeto tedy przyszle im Bóg skuteczną moc błędu, aby kłamstwu wierzyli.
2:12
Iżby byli potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przestali na niesprawiedliwości.
2:13
Ale my powinnichmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! Iż wybrał was Bóg od początku ku zbawieniu, przez poświęcenie Ducha i wiarę prawdy.
2:14
Na co was wezwał przez ewanjeliją naszę, ku otrzymaniu chwały Pana naszego, Jezu Krysta.
2:15
Przeto tedy, bracia! Bądźcie stateczni, a trzymajcie podaną naukę, którejeście się nauczyli, choć przez powieść, choć przez list nasz.
2:16
A sam Pan nasz, Jezus Krystus i Bóg a Ociec nasz, który umiłował nas i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą przez łaskę.
2:17
Niech cieszy serca nasze i twierdzi nas we wszelakiej mowie i sprawie dobrej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście
Efez 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie używane są dwa słowa na określenie "arki": tebah i aron. Oznaczają one po prostu "skrzynię - pudło".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.
Ps 121:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić