„By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Efezjan 3,16

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1:12

Tytuł oryginalny
Wtóry list Pawła świętego do Tessalonicensów
1Paweł i Sylwanus, i Tymoteusz kościołowi tessaloniceńskiemu, który jest w Bogu, Ojcu naszym i w Panie Jezusie Krystusie. 2Łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezu Krysta. 3Bracia! Mamy Bogu zawsze dziękować za was, jako się godzi przeto, iż barzo się pomnaża wiara wasza i obfituje społeczna miłość każdego z was wszytkich. 4Tak iż my się z was przechwalamy u kościołów Bożych, to jest z cierpliwości waszej i wiary w wszelkim przesladowaniu waszym i w uciskach, które nosicie. 5Która rzecz jest jawnym okazaniem sprawiedliwego sądu Bożego, na to, aby was miano za godne królestwa Bożego, dla którego też ty rzeczy cierpicie. 6Abowiemci sprawiedliwa rzecz jest u Boga, zasię tym utrapienie oddać, którzy was trapią. 7A wam, którzy bywacie utrapieni, ulżenie z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba z anioły możności swojej. 8Płomienistym zapaleniem się mszcząc nad tymi, którzy Boga nie znali i ani słuchają ewanjelijej Pana naszego, Jezu Krysta. 9Którzy karani będą, wiecznym zatraceniem skazani od obliczności Pańskiej i od możnej chwały jego. 10Gdy przyjdzie, aby był uwielbion w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszytkich wiernych w on dzień przeto, iż uwierzono świadectwu naszemu u was. 11Dla czego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz was godnymi czynił wezwania tego i wypełnił wszytkę daremną życzliwość dobrotliwości swojej, i sprawę wiary mocnie. 12Aby było chwalone imię Pana naszego, Jezu Krysta w was, a wy w nim, z łaski Boga naszego i Pana Jezu Krysta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie używane są dwa słowa na określenie "arki": tebah i aron. Oznaczają one po prostu "skrzynię - pudło".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom,
Iz 57:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić