„W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych,”

Biblia Gdańska (1632): Efezów 6,18

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Koryntian 1:1

Tytuł oryginalny
List wtóry Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
1:1
Paweł, apostoł Jezusa Krystusa przez wolą Bożą, i Tymoteusz brat, kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, ze wszytkimi świętemi, którzy są we wszytkiej Achajej.
1:2
Łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Krystusa.
1:3
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ociec Pana naszego, Jezusa Krystusa, Ociec on namiłosierniejszy, a Bóg wszelakiego pocieszenia.
1:4
Który nas cieszy we wszelkim ucisku naszym, ku temu, abyśmy mogli cieszyć ty, którzy są w każdym utrapieniu, przez pociechę, którą nas samy cieszy Bóg.
1:5
Bo jako w nas obfitują utrapienia Krystusowe, tak przez Krystusa obfituje i pociecha nasza.
1:6
I choć bywamy utrapieni, toć bywa dla pociechy waszej i zbawienia, które się sprawuje w cierpliwości tychże ucisków, które i my cierpimy; a nadzieja nasza o was mocna jest, choć też pociechy bierzemy, tedy to bywa dla waszej pociechy i zbawienia.
1:7
Wiedząc to, iż jako jesteście uczestniki utrapienia, tak też będziecie uczestniki pociechy.
1:8
Abowiem nie chcemy, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! O ucisku naszym, któryśmy mieli w Azjej, to jest, iżeśmy barzo nad przemożenie nasze byli obciążeni, tak iżeśmy prawie zwątpili i o żywocie.
1:9
Ale i sami u siebie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie dufali sami w sobie, ale w Bogu, który wzbudza umarłe.
1:10
A który z takowej śmierci wybawił nas i wybawia, w którym nadzieję mamy, iż też jeszcze wybawi.
1:11
Gdy też wy będziecie nam pomagać modlitwą, którą za nas czynić będziecie, aby za dobrodziejstwo, które nam jest od wiela ich dane, były czynione dzięki i za nas od wiela ich.
1:12
Abowiem toć jest przechwalanie nasze, świadectwo sumnienia naszego, iż z prostością i szczerością Bożą, nie z mądrością cielesną, ale z łaską Bożą przebywaliśmy na świecie, a zwłaszcza miedzy wami.
1:13
Bo nie insze rzeczy piszemy wam, niżli czytacie, abo też znacie, a nadziewam się, iż do końca też poznacie.
1:14
Jakoście też poznali nas po części, iż jesteśmy przechwaleniem waszym, jako wy naszym w dzień Pana Jezusów.
1:15
A tak z tym ufaniem chciałem przyjdź do was przedtym, abyście wtóre dobrodziejstwo mieli.
1:16
I przez was przejdź do Macedonijej i zasię z Macedonijej przejdź do was i od was być doprowadzon do żydowskiej ziemie.
1:17
A gdym to umyslił, izalim użył jakiej niestateczności? Abo izali ty rzeczy, które myslę, według ciała myslę, aby we mnie było: Tak i Nie?
1:18
Owszem wierny jest Bóg, iż mowa nasza do was nie była: Tak i Nie.
1:19
Abowiem Syn Boży, Jezus Krystus, który miedzy wami przez nas jest przepowiedan, to jest, przez mię i przez Sylwana i Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było.
1:20
Abowiem ile jest obietnic Bożych, w nim są Tak, a w nim Amen, ku chwale Bożej przez nas.
1:21
Przytym ten, który nas potwierdza z wami w Krystusie i który nas pomazał, jestci Bóg.
1:22
Który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha w sercach naszych.
1:23
A ja wzywam Boga na świadectwo na duszę moję, iż folgując wam, jeszczem nie przyszedł do Koryntu.
1:24
Nie iżebyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy słudzy wesela waszego; abowiem wiarą stoicie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I odpowiedział Samuel ludowi: Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca.
I Sam 12:20

W Chrystusie

I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
I Piotr 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

150.000 robotników wycinało i nosiło kamienie użyte do budowy Świątyni (II Kron 2:17, I Król 5:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.
Dz 15:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić