„Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję.”

Biblia Warszawska: Księga Jonasza 3,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Piotra 1:6

Tytuł oryginalny
List wtóry wszem wobec Piotra świętego apostoła
O Przekładzie
1:1
Symeon Piotr, sługa i apostoł Jezusów Krystusów, tym, którzy otrzymali wiarę tak kosztowną jako i my, przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela Jezu Krysta.
1:2
Łaska i pokój niechaj się wam rozmnoży przez uznanie Boga i Jezusa Pana naszego.
1:3
Gdyż Boska moc jego wszytki rzeczy nam dała, które należą ku żywotowi i ku pobożności przez uznanie tego, który wezwał nas ku chwale i cnocie.
1:4
Z tego, iż nawięcsze i nakosztownejsze obietnice nam są darowane, abyście się przez ty stali uczestniki Boskiego przyrodzenia, uszedszy skażenia, które jest na świecie przez pożądliwość.
1:5
A ku temu samemu przyłożywszy wszelakiej pilności, przyłączcie cnotę z wiarą waszą, a z cnotą umiejętność.
1:6
A z umiejętnością skromność, z skromnością cierpliwość, zasię z cierpliwością pobożność.
1:7
A z pobożnością uprzejmość ku braciej i z uprzejmością ku braciej miłość.
1:8
Abowiem gdy ty rzeczy w was są i obfitują, nie czynią was próżnymi ani niepożytecznymi ku poznaniu Pana naszego, Jezu Krysta.
1:9
Bo który tych rzeczy nie ma, ten jest ślepy, z daleka nic nie widząc, zapamiętawszy, iż jest oczyścion od starych grzechów swoich.
1:10
A przetoż, bracia! Radszej się starajcie, abyście mocne czynili wezwanie i wybranie wasze, bo jeslibyście ty rzeczy czynili, nigdy się nie powalicie.
1:11
Abowiem tym sposobem hojnie wam będzie dane weście do wiecznego królestwa Pana naszego i zbawiciela, Jezusa Krystusa.
1:12
A tak nie zaniedbam was zawsze upominać około tych rzeczy, choć umiejętni i potwierdzeni jesteście w teraźniejszej prawdzie.
1:13
Abowiem mnimam, iż jest sprawiedliwa rzecz, pókim jest w tym przybytku, pobudzać was przez napominanie.
1:14
Wiedząc, iż rychło złożę ten mój przybytek, jako i Pan nasz, Jezus Krystus mnie oznajmił.
1:15
Ale też postaram się, abyście po wyściu moim tych rzeczy wzmienkę czynić mogli.
1:16
Abowiem nie oznajmiliśmy wam mocy i przyścia Pana naszego, Jezu Krysta, bawiąc się baśniami zmyslonymi, ale oglądawszy oczyma naszymi majestat jego.
1:17
Bo był wziął od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesion głos takowy od wielmożnej chwały: Ten ci jest Syn mój miły, na którym ja przestawam.
1:18
A myśmy ten głos słyszeli, który był z nieba przyniesion, będąc z nim na górze świętej.
1:19
Ktemu mamy namocniejsze słowo prorockie, którego pilnując dobrze czynicie, jako kagańca świecącego na ciemnym miejscu, aż się dzień oświeci, a jutrzenka wzejdzie w sercach waszych.
1:20
To naprzód wiedząc, iż żadne proroctwo pisma nie jest własnego przynucenia.
1:21
Abowiem nie wolą ludzką przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale święci ludzie Boży pobudzeni od Ducha świętego mówili.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

W którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię ...
TNP Efez 2:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Studnia zwana "Studnią Jakuba" (Jan 4:6) gdzie Jezus rozmawiał z kobietą Samarytańska (Jan 4:1-26) według tradycji została zbudowana przez Jakuba wieki wcześniej (prawdopodobnie wtedy kiedy kupił ziemie o czym mowa w [I Mojż 33:18-19]). Tę studnię można nadal jeszcze dzisiaj oglądać w Palestyńskiej wiosce Tell Balata!

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić