„Izali porzeżesz skórę jego nożmi? A tesakiem rybitwiem porąbasz głowę jego?”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 40,26

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Mojżeszowa 20:2

Tytuł oryginalny
Wtóre Księgi Mojżeszowe które zową Exodus
O Przekładzie
20:1
I mówił Bóg wszytki ty słowa:
20:2
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolej.
20:3
Nie będziesz miał inych bogów przede mną.
20:4
Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych co są w zgórę na niebie, ani na ziemi nisko, ani w wodach pod ziemią.
20:5
Nie kłaniaj się im, ani im służ, abowiemem ja jest Pan, Bóg twój, zawistny miłośnik, a karząc nieprawość ojcowską w syniech do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, co mię nienawidzą.
20:6
Czyniąc też miłosierdzie aż do tysiącnego pokolenia nad tymi, co mię miłują i strzegą rozkazania mego.
20:7
Nie bierz imienia Pana, Boga twego, nadaremno, bo się Pan mścić będzie na tem, który imię jego nadaremno bierze.
20:8
Pamiętaj dzień odpoczynienia święcić.
20:9
Przez sześć dni robić będziesz i wykończysz twą robotę wszytkę.
20:10
Ale siódmy dzień jest odpoczynieniem Pana, Boga twego, żadnej roboty nie poczniesz weń, ani syn twój, ani córka, ani sługa, ani służebnica, ani bydlę, ani gość, który jest w domu twojem.
20:11
Bo w sześci dnioch stworzył Pan niebo i ziemię, morze i co w nich jest, a dnia siódmego odpoczynął, a dlategoż błogosławił Pan dzień odpoczynienia i poświęcił ji.
20:12
Czci ojca twego i matkę twoję, aby dni twoje przedłużone były na ziemi, którą daje Pan, Bóg twój, tobie.
20:13
Nie będziesz zabijał.
20:14
Nie będziesz cudzołożył.
20:15
Nie będziesz kradł.
20:16
Nie będziesz świadczył fałszywie przeciw bliźniemu twojemu.
20:17
Nie pożądaj domu bliźniego twego, ani pożądaj żony jego, ani sługi, ani dziewki, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy jego.
20:18
Tedy wszytek lud widząc gromy, łyskawice, trąbienie i górę kurzącą się, drżał z strachem stojąc z daleka.
20:19
I mówili do Mojżesza: Mów ty sam z nami, a będziem cię słuchać, ale Bóg z nami niechaj nie mówi, bychmy snadź nie pomarli.
20:20
Na to Mojżesz ludowi odpowiedział: Nie bójcie się, abowiem przyszedł Pan, aby was doświadczył, a żebyście mieli bojaźń jego przed oczyma swemi, a nie grzeszyli.
20:21
Stał tedy lud z daleka, a Mojżesz przystąpił się ku ciemnej mgle, w której był Bóg.
20:22
I rzekł Pan do Mojżesza: Tak powiesz Izraelczykom: Baczyliście mię mówiącego z wami z nieba.
20:23
Nie będziecie mi tedy czynić bogów śrebrnych, ani złotych, a nie czyńcie ich sobie.
20:24
Uczynisz mi ołtarz z ziemie, na którem będziesz sprawował palone ofiary twoje i spokojne dary twe, owce twe i woły twe, na każdem miejscu, gdziekolwiek pamiątka będzie imienia mego, tedy do ciebie przyjdę, a będę cię błogosławił.
20:25
Ale jesli mi postawisz ołtarz kamienny, tedy go nie uczynisz z ciosanego kamienia, bo jeslibyś podniósł nań młot twój, splugawisz ji.
20:26
Nie pójdziesz po stopnioch do ołtarza mego, byś snadź nad nim nie odkrył nagości twojej.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo Manna oznacza "Co to jest".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić