„Przy pierwszym rydwanie były konie rude, przy drugim rydwanie – konie kare;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Zachariasza 6,2

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Królewska 1:3

Tytuł oryginalny
Wtóre księgi królewskie które łacinnicy pospolicie czwartymi nazywają
O Przekładzie
1:1
Tedy po Achabowej śmierci stało się rozerwanie miedzy Moabem i Izraelem.
1:2
A Ochozjasz spadł przez kratę do gmachu swego, który był w Samarjej i rozniemógł się. A w tym wyprawił posły rozkazując im, aby szli, a radzili się Beelzebuba, boga akkarońskiego, jeśliby mógł zostać żyw, a wstać z niemocy swojej.
1:3
I mówił anioł Pański do Eliasza Tesbity w ty słowa: Idź przeciwko posłom króla Samarjej i mów tak do nich: Izaliż Boga nie masz w Izraelu, iż idziecie radzić się Beelzebuba, boga akkarońskiego?
1:4
A dlatego tak mówi Pan: Nie wstaniesz z łoża, na któreś się położył, ale pewnie umrzesz. I zatym odszedł Eliasz.
1:5
A gdy się posłowie wrócili do niego, pytał ich przecz by tak rychło przyszli?
1:6
Tedy mu oni odpowiedzieli: Mąż niektóry zaszedł nam drogę powiedając nam: Idźcie, a wróćcie się do króla, który was posłał i opowiedzcie mu: Takci dał powiedzieć Pan: Izaliż nie masz Boga w Izraelu? Że ty szlesz radzić się Beelzebuba, boga akkarońskiego, a przetoż z łóżka, na któreś się położył, nie wstaniesz, ale pewnie umrzesz.
1:7
A on rzekł do nich: Co za osoba była tego męża, który wam zaszedł drogę, a który tak mówił z wami?
1:8
A oni mu odpowiedzieli: Człowiek kosmaty, a który biodra swe przepasał skórzanym pasem. A on rzekł: Tenci jest Eliasz Tesbites.
1:9
A tak posłał on rotmistrza z piąciądziesiąt służebnych, które miał pod swą mocą, który do niego przyszedszy, a on siedział na wierzchu góry, rzekł k niemu: Mężu Boży rozkazał ci król, abyś szedł.
1:10
Tedy Eliasz odpowiedział rotmistrzowi: Jeśliżem jest mąż Boży, tedy niech ogień zstąpi z nieba, który ciebie z twemi piącidziesiąt popali. A tak ogień zstąpił z nieba, a spalił go z oną jego rotą.
1:11
Posłał potym i drugiego rotmistrza z piąciądziesiąt ludu, który też mówił do niego temiż słowy: Mężu Boży, zejdź rychło, boć tak pan rozkazał.
1:12
Ale mu odpowiedział Eliasz: Jeśliżem ja jest mąż Boży, tedy ogień niechaj zstąpi z nieba, a niech cię spali i z twem ludem. Tedy ogień Boży zstąpił z nieba i spalił go i z rotą jego.
1:13
Posłał tedy po trzecie inego rotmistrza z piąciądziesiąt służebnych, który trzeci przyszedszy do Eliasza upadszy u kolan jego prosił go mówiąc tak ku niemu: Proszę, mężu Boży, nie chciej sobie lekce ważyć zdrowia mego i zdrowia tych piącidziesiąt służebników twoich, które widzisz przed sobą.
1:14
Oto ogień zstąpił z nieba, a spalił dwa pierwsze rotmistrze z ich służebnemi. A przetoż teraz miej baczenie na me zdrowie.
1:15
Rzekł tedy anioł Pański do Eliasza: Idź z nim, a nic się go nie bój. Który zarazem wstawszy, szedł z nim do króla.
1:16
I mówił tak do niego: Tak ci Pan powieda: Iżeś posły wyprawił o radę do Beelzebuba, boga akkarońskiego, radzić się go, jakoby żadnego Boga nie miało być w Izraelu, którego byś się mógł pytać. A dlategoż z łoża, na któremeś się położył nie znidziesz, ale pewnie umrzesz.
1:17
A tak umarł wedle słowa Pańskiego, jako Eliasz opowiedział, a nastał po nim Joram, roku wtórego za panowania Jorama, syna Jozafatowego, króla judzkiego, abowiem on nie miał syna.
1:18
Ale ine sprawy Ochozjaszowe spisane li są w kronikach królów izraelskich?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
I Jan 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Dziejach Apostolskich najdłuższej księdze w Nowym Testamencie nigdy nie zostało użyte słowo "miłość". Właściwie słowa "miłość" nie użyto nigdy w dwóch księgach Nowego Testamentu, są to księgi: Dzieje Apostolskie i 2 List Piotra.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.
Ps 145:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić