„Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Cheszbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon,”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 32,3

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 1:16

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Tymoteusza
1Paweł, apostoł Jezusa Krystusa z zrządzenia Boga, zbawiciela naszego i Pana naszego Jezu Krysta, który jest nadzieją naszą. 2Tymoteuszowi, własnemu synowi w wierze, łaska niech tobie będzie, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca naszego i od Jezusa Krystusa, Pana naszego. 3Jakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonijej, zostańże, abyś opowiedział niektórym, żeby różnej nauki nie uczyli. 4A iżby się nie bawili baśniami i rodzajmi nieskończonymi, które radszej gadki przynoszą, niż budowanie Boże, które jest przez wiarę. 5A koniec rozkazania jest ci miłość z szczyrego serca i sumnienia dobrego i wiary nieobłudnej. 6Od których rzeczy niektórzy ubłądziwszy, udali się na próżną mowę. 7Chcąc być nauczycielmi zakonu, nie rozumieją, co mówią, ani o których rzeczach twierdzą. 8Iście wiemy, że dobry jest zakon, jesliby go kto słusznie używał. 9Wiedząc, iż zakon nie jest położon sprawiedliwemu, ale tym, którzy zakonem gardzą, nie chcąc mu być poddanymi, niepobożnym i grzesznym, złoczyńcam i sprosnym, tym którzy zabijają ojca i matkę, mężobójcam. 10Nieczystym, sodomczykom, tym którzy ludzi kradną, kłamcam, krzywoprzysiężcam i jesli co inego jest przeciwnego zdrowej nauce. 11Która jest wedle chwalebnej ewanjelijej błogosławionego Boga, która mnie jest zwierzona. 12Dziękuje tedy temu, który mię umocnił, to jest Krystusowi Jezusowi Panu memu, iż mię za wiernego miał, aby mię wysadził na posługę. 13Którym pierwej był bluźnierzem i przesladowcą i gwałtownikiem, ale się nade mną zmiłował, abowiem nie wiedząc, tom czynił przez niedowiarstwo. 14Ale barzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Krystusie Jezusie. 15Wiernać jest ta mowa i wszelakim obyczajem godna, abyśmy ją przyjęli, iż Krystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszniki zachował, z których jam jest pierwszym. 16Ale się dla tego nade mną zmiłował, aby we mnie pierwszym okazał Jezus Krystus wszelaką litość, żebym był wzorem tym, którzy by wierzyli weń ku żywotowi wiecznemu. 17A Królowi wiecznemu, nieśmiertelnemu, niewidomemu, samemu mądremu Bogu, cześć niech będzie i chwała na wieki wieków. Amen. 18To rozkazanie zalecam ci, synu Tymoteuszu! To jest, abyś wedle proroctw, które przyszły o tobie, walczył przez nie onym dobrym wojowaniem. 19Trzymając wiarę i dobre sumnienie, które odrzuciwszy niektórzy, poginęli od wiary. 20Z których jest Hymeneus i Aleksander, którem podał Szatanowi, aby się nauczyli nie bluźnić.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy znaleźć fałszywego proroka o imieniu "Bar-Jezus" (Dz 13:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie.
Ps 138:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić