„Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?”

Biblia Tysiąclecia: List do Hebrajczyków 12,7

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:22

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Tessalonicensów
O Przekładzie
5:1
Zatym co się tycze czasów i chwil zamierzonych, bracia! Nie potrzebujecie, abym wam pisał.
5:2
Abowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański tak przyjdzie, jako złodziej w nocy.
5:3
Bo gdy rzeką: Pokój i bezpieczeństwo! Tedy nagle zginienie przyjdzie na nie, jako ból niewiasty brzemiennej, a nie ujdą.
5:4
Ale wy, bracia! Nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziej zastać.
5:5
Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia; nie jesteśmy nocy ani ciemności.
5:6
Przeto tedy nie śpimy jako inszy, ale czujmy i bądźmy trzeźwiemi.
5:7
Abowiemci którzy śpią, w nocyć śpią, a którzy się upijają, w nocyć się upijają.
5:8
Ale my, którzy jestechmy dniowi, bądźmy trzeźwi, oblókszy przedni pleszek wiary i miłości, a za hełm nadzieję zbawienia.
5:9
Abowiem Bóg nie postanowił nas na gniew, ale na otrzymanie zbawienia przez Pana naszego, Jezu Krysta.
5:10
Który umarł za nas, aby choćbyśmy czuli, choć spali, abychmy społu z nimi żyli.
5:11
A przetoż napominajcie jeden drugiego i budujcie jedni drugich, jako też czynicie.
5:12
A prosimy was, bracia! Abyście poznali ty, którzy pracują miedzy wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panie i napominają was.
5:13
A iżbyście je wielce miłowali dla sprawy ich, pokój zachowajcie społecznie miedzy sobą.
5:14
I prosimy was, bracia! Napominajcie nierządne, cieszcie mdłe, wspomagajcie niemocne, bądźcie cierpliwymi przeciwko wszytkim.
5:15
Baczcie, aby żaden złem za złe nikomu oddawał; zawsze dobrotliwości nasladujcie, tak miedzy wami społecznie, jako i przeciwko wszytkim.
5:16
Zawsze się weselcie.
5:17
Bez przestanku się módlcie.
5:18
We wszytkim dziękujcie, abowiem tać jest wola Boża przez Jezusa Krystusa przeciwko wam.
5:19
Ducha nie zagaszajcie.
5:20
Proroctwa nie wzgardzajcie.
5:21
Wszytkich rzeczy doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.
5:22
Od wszelakiego podobieństwa złości wstrzymawajcie się.
5:23
A sam Bóg pokoju niech poświęci was zupełne; a duch wasz cały, i dusza, i ciało bez naganienia w przyście Pana naszego, Jezu Krysta, niechaj będą zachowane.
5:24
Wiernyć jest, który was wezwał, który też to uczyni.
5:25
Bracia! Módlcie się za nas.
5:26
Pozdrówcie bracią wszytkę z pocałowaniem świętym.
5:27
Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytan był wszytkiej świętej braciej.
5:28
Łaska Pana naszego, Jezu Krysta, niech będzie z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Rzym 8:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wypowiedzi Marii matki Jezusa możemy znaleźć w 15 wersetach w Biblii (193 słowa w ang. tłumaczeniu KJV). Jej ostatnie słowa są bardzo wymowne: "Co wam powie (Jezus) czyńcie" (Jan 2:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić