„Umiłowany! Przede wszystkim modlę się, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze powodzi się twojej duszy.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4:1

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Tessalonicensów
O Przekładzie
4:1
Na ostatek tedy, bracia! Prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście wzięli od nas, którym sposobem macie chodzić i Bogu się podobać, abyście więcej przewyższali.
4:2
Gdyż wiecie, które rozkazania wziąwszy dalichmy wam od Pana Jezusa.
4:3
Abowiem tać jest wola Boża, toć jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od nieczystoty.
4:4
I aby umiał każdy z was naczynie swe trzymać w świątobliwości i uczciwości.
4:5
Nie będąc zjęci pożądliwością, jako pogani, którzy nie znają Boga.
4:6
Niechaj żaden nie uciska, abo podchodzi w żadnej sprawie brata swego; abowiemci Pan jest, który się mści wszytkich tych rzeczy, jakochmy to i przed tym powiedzieli wam i oświadczyli się.
4:7
Bo nie wezwał nas Bóg ku nieczystości, ale ku świątobliwości.
4:8
A przeto który to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który wam dał Ducha swego świętego.
4:9
Przytym co się tycze braterskiej miłości, nie potrzeba wam tego, abym do was pisał; abowiem sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugie miłowali.
4:10
Bo też i to czynicie przeciwko wszytkim bratom, którzy są we wszytkiej Macedonijej. A prosimy was, bracia! Iżbyście więcej przewyższali.
4:11
I starali się, abyście byli spokojnymi i pilnowali rzeczy swoich, a robili własnymi rękami waszymi, jakośmy wam opowiedzieli.
4:12
Abyście się poczciwie zachowali obcym i aby niczego wam potrzeba nie było.
4:13
A nie chcę; bracia! Abyście wiedzieć nie mieli, co się tycze tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadzieję nie mają.
4:14
Abowiem jesli wierzymy, iż Jezus umarł i powstał, tak też Bóg ty, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim.
4:15
Bo to wam powiedamy słowy Pańskimi: Iż my żywi, którzy pozostaniemy aż do przyścia Pańskiego, nie uprzedziemy tych, którzy zasnęli.
4:16
Gdyż sam Pan z krzykiem i z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a którzy byli umarli w Krystusie, powstaną pierwej.
4:17
Potym my żywi, którzy pozostaniemy, zachwyceni będziemy społu z nimi na obłoki, żebychmy zaszli Panu na powietrze. A tak zawsze z Panem będziemy.
4:18
A przetoż pocieszajcie jedni drugie tymi słowy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wzmianki o Aniołach znajdują się w 34 księgach Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić