„Onego dnia, mówi PAN, zbiorę chramiącą, i tę, którąm był wyrzucił, zbiorę, i którąm był utrapił.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Micheasza 4,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1:1

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Tessalonicensów
O Przekładzie
1:1
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz kościołowi tessaloniceńskiemu, który jest w Bogu Ojcu i w Panie Jezusie Krystusie. Łaska i pokój niech wam będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
1:2
Dziękujemy Bogu zawsze za was, wspominając was w modlitwach naszych.
1:3
Bez przestanku wspominając skuteczną wiarę waszę i pracowitą miłość, i cierpliwą onę nadzieję w Panu naszym, Jezusie Krystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym.
1:4
Wiedząc, bracia mili, iż jesteście wybrani od Boga.
1:5
Przeto, iż ewanjelija nasza była u was nie powieścią tylko, ale też i mocą w Duchu świętym i prawdziwym upewnieniu, jako wiecie jakowymichmy byli miedzy wami dla was.
1:6
A wyście się stali nasladowcami naszymi i Pańskimi, przyjąwszy słowo z uciskiem wielkim, z weselem Ducha świętego.
1:7
Tak iżeście byli wzormi wszytkim wierzącym w Macedonijej i w Achajej.
1:8
Abowiem od was nie tylko brzmiało słowo Pańskie w Macedonijej i w Achajej, ale też na wszytkim miejscu wiara wasza, która jest w Boga tak słynęła, iż nam nie potrzeba nic mówić.
1:9
Gdyż oni o was powiedają, cochmy za przystęp do was mieli a jakoście nawróceni byli do Boga opuściwszy bałwany, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu.
1:10
I oczekawali Syna jego z nieba, którego wzbudził z martwych, to jest Jezusa, który wybawia nas od onego gniewu przyszłego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psy w Biblii są wymienione 41 razy, nie wymieniony jest za to żaden kot.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić