„Ale Pan na wieki trwa; zgotował stolicę swoję na sąd.”

Biblia Gdańska (1881): Psalmów 9,8

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1:1

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Tessalonicensów
O Przekładzie
1:1
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz kościołowi tessaloniceńskiemu, który jest w Bogu Ojcu i w Panie Jezusie Krystusie. Łaska i pokój niech wam będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
1:2
Dziękujemy Bogu zawsze za was, wspominając was w modlitwach naszych.
1:3
Bez przestanku wspominając skuteczną wiarę waszę i pracowitą miłość, i cierpliwą onę nadzieję w Panu naszym, Jezusie Krystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym.
1:4
Wiedząc, bracia mili, iż jesteście wybrani od Boga.
1:5
Przeto, iż ewanjelija nasza była u was nie powieścią tylko, ale też i mocą w Duchu świętym i prawdziwym upewnieniu, jako wiecie jakowymichmy byli miedzy wami dla was.
1:6
A wyście się stali nasladowcami naszymi i Pańskimi, przyjąwszy słowo z uciskiem wielkim, z weselem Ducha świętego.
1:7
Tak iżeście byli wzormi wszytkim wierzącym w Macedonijej i w Achajej.
1:8
Abowiem od was nie tylko brzmiało słowo Pańskie w Macedonijej i w Achajej, ale też na wszytkim miejscu wiara wasza, która jest w Boga tak słynęła, iż nam nie potrzeba nic mówić.
1:9
Gdyż oni o was powiedają, cochmy za przystęp do was mieli a jakoście nawróceni byli do Boga opuściwszy bałwany, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu.
1:10
I oczekawali Syna jego z nieba, którego wzbudził z martwych, to jest Jezusa, który wybawia nas od onego gniewu przyszłego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef jako jedyna osoba w Księdza Rodzaju nie dożył 120 lat. Umarł mając 110 lat (I Mojż 50,22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.
Mat 7:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić