„Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Tymoteusza 2,11

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 7:1

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
7:1
Przytym co się tycze tych rzeczy, o którycheście do mnie pisali: Dobra by rzecz była mężowi, nie tykać się niewiasty.
7:2
Ale dla uwiarowania nieczystości, niech każdy ma swoję żonę, a każda niechaj ma własnego męża.
7:3
Żenie niech oddaje mąż powinną życzliwość, także też i żona mężowi.
7:4
Żona własnego ciała nie ma w mocy, ale mąż. Także też i mąż własnego ciała nie ma w mocy, ale żona.
7:5
Nie ujmujcie nic jeden drugiemu; chybaby ze zwolenia społecznego do czasu, abyście wolniejszy byli na post i modlitwy. A zasię społu się zejdźcie, aby was Szatan nie kusił przez niewierność waszę.
7:6
Ale ja to mówię z dozwolenia, nie z rozkazania.
7:7
Abowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli, jakom ja sam jest; ale każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi inak.
7:8
Powiedam tedy tym, którzy w małżeństwie nie są i wdowam: Dobrze im jest jesliby tak trwali, jako ja.
7:9
Ale jesli się nie wtrzymawają, niech w małżeństwo wstąpią, bo lepiej w małżeństwo wstąpić, a niż zapalenie cierpieć.
7:10
A tym, którzy są w małżeństwie, oznajmuję, nie ja, ale Pan: Iżby żona od męża swego nie odstępowała.
7:11
A jesliby odstąpiła, niechajżeć za mąż nie chodzi, abo się niech z mężem pojedna, a mąż żony swej niech nie opuszcza.
7:12
Inym zasię ja powiedam, nie Pan: Jesli który brat ma żonę niewierną, a ta z nim zezwala mieszkać, niechaj jej nie opuszcza.
7:13
A żona, która ma męża niewiernego, a on zezwala mieszkać z nią, niechaj go ona nie opuszcza.
7:14
Abowiem poświęcon bywa mąż niewierny przez żonę i żona niewierna bywa poświęcona przez męża, bo inaczej byłyby dzieci wasze nieczystymi, a teraz świętymi są.
7:15
A jesli niewierny odstępuje, niech odstępuje; abowiem nie jest zniewolon brat abo siostra w takowych rzeczach; ale ku pokojowi wezwał nas Bóg.
7:16
Abowiem co ty wiesz, żono! Jesli zachowasz męża swego? Abo co ty wiesz, mężu! Zachowaszli żonę abo nie?
7:17
Jako każdemu udzielił Bóg, jako każdego wezwał Pan, tak niech postępuje i także w każdym kościele postanawiam.
7:18
Jestli kto wezwany w obrzezaniu? Niechaj nie przyciąga nieobrzezki. Jestli kto w nieobrzezaniu wezwan? Niechaj się nie obrzezuje.
7:19
Obrzezanie nic nie jest, a nieobrzezanie nic nie jest; ale zachowanie przykazania Bożego.
7:20
Każdy w tym wezwaniu, w którym jest wezwan, niechaj trwa.
7:21
Jesteś wezwan sługą, nie frasujże się o to, ale jesli też możesz być wolnym, używaj tego radszej.
7:22
Abowiem sługa, który jest wezwany w Panie, darowan jest wolnością od Pana; także też, który jest wezwan wolnym, jestci sługą Krystusowym.
7:23
Jesteście zapłatą kupieni, nie bądźcież sługami ludzkimi.
7:24
Każdy, w czym jest wezwan, bracia! W tym niechaj trwa przed Bogiem.
7:25
A o dziewicach nie mamci rozkazania Pańskiego; ale ja o tym swe zdanie powiedam, jako ten, któremu Pan z miłosierdzia dał być wiernym.
7:26
Rozumiem tedy, iż to jest dobra rzecz dla nadchodzącej potrzeby, a mówię, iż dobra rzecz człowiekowi tak być.
7:27
Jesteś obowiązan żoną, nie szukajże rozwiązania; jesteś rozwiązany od żony, nie szukajże żony.
7:28
A jeslibyś się też ożenił, nie zgrzeszyłeś; jesliżby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła; a wszakże trapienie w ciele mieć będą, którzy takowi są; ale ja wam folguję.
7:29
A toć powiedam, bracia! Iżeć czas skrócił się na potym, aby i ci, którzy żony mają, byli, jakoby ich nie mieli.
7:30
Którzy zaś płaczą, jakoby nie płakali; a którzy się radują, jakoby się nie radowali; a którzy kupują, jakoby nie dzierżeli.
7:31
A którzy używają świata tego, jakoby go nie używali; boć przemija kształt świata tego.
7:32
A chciałbym, abyście byli bez starania, który żony nie ma, stara się o rzeczach Pańskich, jakoby się podobał Panu.
7:33
Ale który się ożenił, stara się o rzeczach świeckich i jakoby się podobał żenie.
7:34
Żona i panienka różneć są; która nie szła za mąż, stara się o rzeczach Pańskich, aby była święta, tak ciałem jako i duchem; a która szła za mąż, stara się o rzeczach świeckich, jakoby się podobała mężowi.
7:35
A toć powiedam, abym okazał, co wam jest pożyteczno; nie abym na was sidło rzucił, ale abym okazał jako przystojnie i słusznie macie stać przy Panie, przez żadnego roztargnienia.
7:36
Ale jesliby kto mnimał, iż co nieprzystojnego czyni przeciwko panience swej, jesliżby z młodych lat wyszła, a iż tak ma być, to co chce niech czyni, nie grzeszy; niechajżeć wstąpią w małżeństwo.
7:37
A ten który trwa mocnie w sercu swym i nie przymusza go potrzeba, owszem ma w mocy swą własną wolą i to postanowił w sercu swym, aby zachował dziewicę swą, dobrze czyni.
7:38
A tak który ją daje za mąż, dobrze czyni; a który nie daje za mąż, lepiej czyni.
7:39
Żona jestci obowiązana zakonem póki żywie mąż jej; a jesliby zasnął mąż jej, wolna jest, aby szła, za kogo chce, tylko aby w Panie.
7:40
Ale szczęsliwsza jest jesliby tak trwała, wedle mego zdania, a mnimam, żeć i ja mam Ducha Bożego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Eliasz był człowiekiem który miał długie włosy (II Król 1:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić