„Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył już w łonie mojej matki i powołał przez swoją łaskę,”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 1,15

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 6:7

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
6:1
Gdy który z was ma sprawę z drugim, jako śmie wdać się w prawo przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętym?
6:2
Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzić świat? A jesli świat bywa sądzon przez was, zażeście nie godni sądów mniejszych?
6:3
Azaż nie wiecie, że my anioły sądzić będziemy? Nie rzekąc, abyśmy rzeczy tych, które należą k temu żywotowi sądzić nie mieli.
6:4
A tak jesli macie sądy około tych rzeczy k temu żywotowi należących, posadźcież na to ty, którzy są podlejszy w kościele.
6:5
Toć mówię wam ku zawstydzeniu. I także nie masz miedzy wami mądrego i jednego, któryby mógł rozsądzić miedzy braty swemi?
6:6
I owszem brat z bratem prawo wiedzie, a to przed niewiernymi.
6:7
Już tedy koniecznie jest w was co ganić, iż się miedzy sobą prawujecie. Czemu radszej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie podejmujecie?
6:8
Ale wy krzywdzicie i szkodę czynicie, a ktemu braciej.
6:9
Abo nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie będą dziedzicmi królestwa niebieskiego? Nie mylcie się: ani nieczyści, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozkosznicy, ani sodomczycy.
6:10
Ani złodzieje, ani łakomi, ani pijanice, ani obmowce, ani drapieżce nie będą dziedziczmi królestwa niebieskiego.
6:11
I temiście byli niektórzy; ale jesteście omyci, ale jesteście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusowo i przez Ducha Boga naszego.
6:12
Wszytko mi wolno, ale nie wszytko pożyteczno; wszytko mi wolno, ale ja nie będę zniewolon od żadnej rzeczy.
6:13
Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; a Bóg i ten i ony w niwecz obróci; a ciało nie jest dla nieczystości, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
6:14
A Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
6:15
Izaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Krystusowemi? Zali tedy wziąwszy członki Krystusowe uczynię je członkami wszetecznice? Nie daj tego Boże!
6:16
Azaż nie wiecie, iż ten, co się przyłącza wszetecznicy, jednym ciałem jest? Abowiem dwa (mówi) będą jednym ciałem.
6:17
A kto się przyłącza Panu, jednym duchem jest.
6:18
Strzeżcie się nieczystości. Wszelki grzech, któryby człowiek popełnił, nie jest w ciele; ale ten, który się dopuszcza nieczystości, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
6:19
Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest przybytkiem Ducha świętego, który w was jest, którego macie od Boga? A nie jesteście sami swoi.
6:20
Abowiem jesteście za zapłatę kupieni. Chwalcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
Efez 2:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lewici aby się oczyścić musieli ogolić całe swoje ciało - IV Mojż 8:6-7.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebr 12:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić