„Abowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie ustawy ludzkie: umywanie krużyków i kubków i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Marka 7,8

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 6:20

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
6:1
Gdy który z was ma sprawę z drugim, jako śmie wdać się w prawo przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętym?
6:2
Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzić świat? A jesli świat bywa sądzon przez was, zażeście nie godni sądów mniejszych?
6:3
Azaż nie wiecie, że my anioły sądzić będziemy? Nie rzekąc, abyśmy rzeczy tych, które należą k temu żywotowi sądzić nie mieli.
6:4
A tak jesli macie sądy około tych rzeczy k temu żywotowi należących, posadźcież na to ty, którzy są podlejszy w kościele.
6:5
Toć mówię wam ku zawstydzeniu. I także nie masz miedzy wami mądrego i jednego, któryby mógł rozsądzić miedzy braty swemi?
6:6
I owszem brat z bratem prawo wiedzie, a to przed niewiernymi.
6:7
Już tedy koniecznie jest w was co ganić, iż się miedzy sobą prawujecie. Czemu radszej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie podejmujecie?
6:8
Ale wy krzywdzicie i szkodę czynicie, a ktemu braciej.
6:9
Abo nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie będą dziedzicmi królestwa niebieskiego? Nie mylcie się: ani nieczyści, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozkosznicy, ani sodomczycy.
6:10
Ani złodzieje, ani łakomi, ani pijanice, ani obmowce, ani drapieżce nie będą dziedziczmi królestwa niebieskiego.
6:11
I temiście byli niektórzy; ale jesteście omyci, ale jesteście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusowo i przez Ducha Boga naszego.
6:12
Wszytko mi wolno, ale nie wszytko pożyteczno; wszytko mi wolno, ale ja nie będę zniewolon od żadnej rzeczy.
6:13
Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; a Bóg i ten i ony w niwecz obróci; a ciało nie jest dla nieczystości, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
6:14
A Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
6:15
Izaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Krystusowemi? Zali tedy wziąwszy członki Krystusowe uczynię je członkami wszetecznice? Nie daj tego Boże!
6:16
Azaż nie wiecie, iż ten, co się przyłącza wszetecznicy, jednym ciałem jest? Abowiem dwa (mówi) będą jednym ciałem.
6:17
A kto się przyłącza Panu, jednym duchem jest.
6:18
Strzeżcie się nieczystości. Wszelki grzech, któryby człowiek popełnił, nie jest w ciele; ale ten, który się dopuszcza nieczystości, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
6:19
Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest przybytkiem Ducha świętego, który w was jest, którego macie od Boga? A nie jesteście sami swoi.
6:20
Abowiem jesteście za zapłatę kupieni. Chwalcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dzieje Apostolskie wspominają (Dz 19:23-41) o wielkich rozruchach jakie miały miejsce w Efezie. Najwidoczniej zaczęły się one niewinnie ale wkrótce "napełniło się całe miasto wrzawą" (Dz 19:29). Najzabawniejsze jest jednak to że werset 32 mówi o tym iż większość zgromadzonych tam ludzi nie wiedziało dlaczego się tam znajduje i z jakiego powodu krzyczy razem z tłumem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają.
Iz 58:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić