„Która przyszła do was jako i na wszytek świat, i owoc przynosi, jako też u was, od tego dnia, jakoście prawdziwie uznali łaskę Bożą.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 1,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 6:11

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
6:1
Gdy który z was ma sprawę z drugim, jako śmie wdać się w prawo przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętym?
6:2
Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzić świat? A jesli świat bywa sądzon przez was, zażeście nie godni sądów mniejszych?
6:3
Azaż nie wiecie, że my anioły sądzić będziemy? Nie rzekąc, abyśmy rzeczy tych, które należą k temu żywotowi sądzić nie mieli.
6:4
A tak jesli macie sądy około tych rzeczy k temu żywotowi należących, posadźcież na to ty, którzy są podlejszy w kościele.
6:5
Toć mówię wam ku zawstydzeniu. I także nie masz miedzy wami mądrego i jednego, któryby mógł rozsądzić miedzy braty swemi?
6:6
I owszem brat z bratem prawo wiedzie, a to przed niewiernymi.
6:7
Już tedy koniecznie jest w was co ganić, iż się miedzy sobą prawujecie. Czemu radszej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie podejmujecie?
6:8
Ale wy krzywdzicie i szkodę czynicie, a ktemu braciej.
6:9
Abo nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie będą dziedzicmi królestwa niebieskiego? Nie mylcie się: ani nieczyści, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozkosznicy, ani sodomczycy.
6:10
Ani złodzieje, ani łakomi, ani pijanice, ani obmowce, ani drapieżce nie będą dziedziczmi królestwa niebieskiego.
6:11
I temiście byli niektórzy; ale jesteście omyci, ale jesteście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusowo i przez Ducha Boga naszego.
6:12
Wszytko mi wolno, ale nie wszytko pożyteczno; wszytko mi wolno, ale ja nie będę zniewolon od żadnej rzeczy.
6:13
Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; a Bóg i ten i ony w niwecz obróci; a ciało nie jest dla nieczystości, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
6:14
A Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
6:15
Izaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Krystusowemi? Zali tedy wziąwszy członki Krystusowe uczynię je członkami wszetecznice? Nie daj tego Boże!
6:16
Azaż nie wiecie, iż ten, co się przyłącza wszetecznicy, jednym ciałem jest? Abowiem dwa (mówi) będą jednym ciałem.
6:17
A kto się przyłącza Panu, jednym duchem jest.
6:18
Strzeżcie się nieczystości. Wszelki grzech, któryby człowiek popełnił, nie jest w ciele; ale ten, który się dopuszcza nieczystości, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
6:19
Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest przybytkiem Ducha świętego, który w was jest, którego macie od Boga? A nie jesteście sami swoi.
6:20
Abowiem jesteście za zapłatę kupieni. Chwalcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście
Efez 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W każdym rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona możemy znaleźć słowo "zaprawdę" oprócz rozdziału 10.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.
Ps 37:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić