„dzień trąby i krzyku na miasta obronne i na węgły wysokie.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Sofoniasza 1,16

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 5:6

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
5:1
Koniecznie słychać, iż miedzy wami jest nieczystość i taka nieczystość, która i miedzy pogany nie bywa wspominana, to jest, iż niektóry ma żonę ojca swego.
5:2
A wyście się nadęli i owszemeście tego nie żałowali, aby był odjęt z pośrzodku was, który uczynek ten popełnił.
5:3
Jać zaiste, jako nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużciem jako obecny, osądził, aby ten, który to tak uczynił,
5:4
(A wy będąc w imię Pana naszego Jezu Krysta zgromadzeni z duchem moim) mocą Pana naszego, Jezu Krysta.
5:5
Był podan Szatanowi na zginienie ciała, aby duch był zachowan w dzień on Pana Jezusów.
5:6
Chluba wasza nie jest dobra, azaż nie wiecie, iż trocha kwasu wszytko zadziałanie zakwasza?
5:7
Wyczyśćcież tedy stary kwas, abyście byli nowym zadziałaniem, jako bez kwasu jesteście; abowiem ofiara nasza wielkonocna jest za nas ofiarowana, to jest Krystus.
5:8
A także obchodźmy święto nie starym kwasem, ani z kwasem złości i przewrotności, ale z przaśniki szczyrości i prawdy.
5:9
Pisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z nieczystymi.
5:10
A nie iżby koniecznie z nieczystymi świata tego, abo z łakomymi, abo z drapieżnymi, abo z bałwochwalcami, bo byście zaiste musieli z tego świata wynidź.
5:11
A teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali z nimi; jesliby się kto ozywał bratem, a byłby abo nieczystym, abo łakomym, abo bałwochwalcą, abo obmówcą, abo pijanicą, abo drapieżnym, żebyście z takowym ani jedli.
5:12
Abowiem co mnie do tego, abym ja sądzić miał i obce? Azaż domowych nie sądzicie?
5:13
A Bóg sądzi obce. Przeto wyjmicie od siebie samych tego złościwego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ismael był łucznikiem (I Mojż 21:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.
Ps 146:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić