„A odpowiadając Elijasz, rzekł pięćdziesiątnikowi: Jeźliżem jest mąż Boży, niech ogień zstąpi z nieba, a pożre ciebie i pięćdziesięciu twoich. Zstąpił tedy ogień z nieba, i pożarł go i pięćdziesięciu jego.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Królewska 1,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 5:12

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
5:1
Koniecznie słychać, iż miedzy wami jest nieczystość i taka nieczystość, która i miedzy pogany nie bywa wspominana, to jest, iż niektóry ma żonę ojca swego.
5:2
A wyście się nadęli i owszemeście tego nie żałowali, aby był odjęt z pośrzodku was, który uczynek ten popełnił.
5:3
Jać zaiste, jako nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużciem jako obecny, osądził, aby ten, który to tak uczynił,
5:4
(A wy będąc w imię Pana naszego Jezu Krysta zgromadzeni z duchem moim) mocą Pana naszego, Jezu Krysta.
5:5
Był podan Szatanowi na zginienie ciała, aby duch był zachowan w dzień on Pana Jezusów.
5:6
Chluba wasza nie jest dobra, azaż nie wiecie, iż trocha kwasu wszytko zadziałanie zakwasza?
5:7
Wyczyśćcież tedy stary kwas, abyście byli nowym zadziałaniem, jako bez kwasu jesteście; abowiem ofiara nasza wielkonocna jest za nas ofiarowana, to jest Krystus.
5:8
A także obchodźmy święto nie starym kwasem, ani z kwasem złości i przewrotności, ale z przaśniki szczyrości i prawdy.
5:9
Pisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z nieczystymi.
5:10
A nie iżby koniecznie z nieczystymi świata tego, abo z łakomymi, abo z drapieżnymi, abo z bałwochwalcami, bo byście zaiste musieli z tego świata wynidź.
5:11
A teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali z nimi; jesliby się kto ozywał bratem, a byłby abo nieczystym, abo łakomym, abo bałwochwalcą, abo obmówcą, abo pijanicą, abo drapieżnym, żebyście z takowym ani jedli.
5:12
Abowiem co mnie do tego, abym ja sądzić miał i obce? Azaż domowych nie sądzicie?
5:13
A Bóg sądzi obce. Przeto wyjmicie od siebie samych tego złościwego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub był pierwszym apostołem który został męczennikiem (Dz 12,1-2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Ps 23:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić