„Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie,”

Biblia Warszawska: Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,13

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 4:4

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
4:1
Niech człowiek tak o nas rozumie, jako o sługach Krystusowych i szafarzoch tajemnic Bożych.
4:2
A na ostatek tego potrzeba w szafarzoch, aby każdy był nalezion wiernym.
4:3
Ale ja sobie za namniejszą rzecz mam, być rozsądzon od was, abo od sądu ludzkiego; i owszem ja sam siebie nie rozsądzam.
4:4
Abowiem nie czuję się ni w czym winnym, a wżdy nie przez to jestem usprawiedliwion, ale Panci jest, który mnie rozsądza.
4:5
A także nie sądźcie nic przed czasem, ażby Pan przyszedł, który oświeci skryte ciemności i objawi rady serc, a tedy chwała każdemu będzie od Boga.
4:6
A ty rzeczy, bracia! Przez podobieństwo przystosowałem ku sobie samemu i ku Apollosowi dla was, abyście się nauczyli z nas o sobie nie rozumieć nadto, co jest napisano. Iż byście się jeden za drugim nie nadymali przeciwko drugiemu.
4:7
Abowiem któż cię rozsądza? A co też masz, czegobyś nie wziął? A jesliś wziął, przecz się chlubisz, jakobyś nie wziął?
4:8
Jużeście nasyceni, już ubogaceni i oprócz nas dostaliście królestwa; a daj to Boże, abyście dostali królestwa, żebyśmy społecznie z wami królowali.
4:9
Bo mnimam, iż Bóg nas ostatnie apostoły naznaczył jakoby na śmierć skazane; abowiem staliśmy się na podziw światu, aniołom i ludziam.
4:10
My głupi dla Krystusa, a wy mądrzy w Krystusie; my mdli, a wy mocni; wy zacnymi, a my bez ućciwości.
4:11
I aż do tej godziny łakniemy i pragniemy i nadzy jesteśmy i policzkowani bywamy i tułamy się.
4:12
I pracujemy, robiąc własnymi rękoma; gdy o nas źle mówią, dobro rzeczymy; gdy nas przesladują, cierpiemy.
4:13
Gdy bywamy osławieni, modlimy się; staliśmy się śmieciami świata i jako strużyny wszytkich, aż dotąd.
4:14
Nie piszeć wam tych rzeczy, abych was zawstydził, ale napominam jako syny moje miłe.
4:15
Abowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy mistrzów w Krystusie, wszakże niewiele ojców macie; bomci ja was w Krystusie Jezusie przez ewanjeliję urodził.
4:16
Przeto was proszę bądźcie naśladowcami moimi.
4:17
Dla tegomci wam posłał Tymoteusza, który jest syn mój miły i wierny w Panie, który wam przywiedzie na pamięć drogi moje w Krystusie, jako w każdym kościele uczę.
4:18
Ale jakobych ja nie miał przyjdź do was, nadęli się niektórzy.
4:19
Lecz rychło przyjdę do was, jesli Pan będzie raczył, i poznam nie powieść tych to nadętych, ale moc (duchowną).
4:20
Abowiem nie w mowie należy królestwo Boże, ale w mocy (ducha).
4:21
Cóż chcecie? Z rózgąli mam przyjdź do was, czyli z miłością i z duchem cichości?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Efez 1:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Szpiedzy których wysłał Mojżesz do Kanaanu aby wyszpiegowali ziemię wrócili z winogronami, figami i owocami granatu - IV Mojż 13:23.
Winogron

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Efez 1:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić