„Ale niezbożnemu nie dobrze będzie, ani się przedłużą dni jego, owszem pomija jako cień, przeto, iż się nie boi oblicza Bożego.”

Biblia Gdańska (1881): Kaznodziei Salomona 8,13

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 3:6

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
3:1
I ja, bracia! Nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i prawie jako niemowniątkam w Krystusie.
3:2
Karmiłem was napojem mleka, a nie pokarmem; boście byli jeszcze tego nie mogli znosić, a owszem i teraz jeszcze nie możecie.
3:3
Bo jeszcze cieleśni jesteście, abowiem gdyż miedzy wami są zazdrość, swar i niesnaski. Azaż nie jesteście cieleśni i według człowieka postępujecie?
3:4
Abowiem gdy niektóry powieda: Ja jestem Pawłów, a drugi: Jam jest Apollów, azaż cielesnymi nie jesteście?
3:5
Czymże tedy jest Paweł? A czym jest Apollo? Jedno słudzy, przez któreście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
3:6
Jamci wsadził, Apollo polewał, ale Bóg pomnożył.
3:7
A tak, ani ten, który sadzi, jest czym, ani ten, który polewa, ale Bóg, który pomnaża.
3:8
A ten, który sadzi, i ten, co polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracej swojej.
3:9
Abowiem jesteśmy pomocniki Bożymi, rolą Bożą i budowaniem Bożym jesteście.
3:10
Wedle łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem grunt, a drugi na nim buduje; a wszakoż każdy niech baczy, jako na nim buduje.
3:11
Abowiem gruntu inego nikt nie może założyć, oprócz tego, co jest założon, który jest Jezus Krystus.
3:12
A jesliby kto budował na tym gruncie złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, ścierń,
3:13
Każdego robota jawna będzie, bo dzień okaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każda robotą jaka jest, ogień doświadczy.
3:14
Jesli którego robota zostanie, którą zbudował, zapłatę weźmie.
3:15
Jesli którego robota zgore, szkodę popadnie; a on będzie zachowan, ale tak jako przez ogień.
3:16
Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?
3:17
A jesli kto gwałci kościół Boży, tego straci Bóg, abowiem kościół Boży święty jest, którym jesteście wy.
3:18
Niech żaden samego siebie nie oszukawa. Jesli kto zda się sobie być mądrym miedzy wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby został mądrym.
3:19
Abowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga; bo napisano jest: Podchwytawa mędrce w chytrości ich.
3:20
I zasię: Pan zna, iż mysli mędrców są próżne.
3:21
A tak niech się nie chlubi żaden w ludziach; abowiem wszytki rzeczy są wasze.
3:22
Choć Paweł, choć Apollo, choć Kefas, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć terazniejsze rzeczy, choć przyszłe, wszytki rzeczy wasze są.
3:23
A wy Krystusowi, a Krystus Boży.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii piłka wymieniona jest tylko jeden raz (Iz 22:18).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Stańmy razem do rozprawy! Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie!
Iz 50:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić