„A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się przed Nim,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 2,1

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 3:18

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
3:1
I ja, bracia! Nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i prawie jako niemowniątkam w Krystusie.
3:2
Karmiłem was napojem mleka, a nie pokarmem; boście byli jeszcze tego nie mogli znosić, a owszem i teraz jeszcze nie możecie.
3:3
Bo jeszcze cieleśni jesteście, abowiem gdyż miedzy wami są zazdrość, swar i niesnaski. Azaż nie jesteście cieleśni i według człowieka postępujecie?
3:4
Abowiem gdy niektóry powieda: Ja jestem Pawłów, a drugi: Jam jest Apollów, azaż cielesnymi nie jesteście?
3:5
Czymże tedy jest Paweł? A czym jest Apollo? Jedno słudzy, przez któreście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
3:6
Jamci wsadził, Apollo polewał, ale Bóg pomnożył.
3:7
A tak, ani ten, który sadzi, jest czym, ani ten, który polewa, ale Bóg, który pomnaża.
3:8
A ten, który sadzi, i ten, co polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracej swojej.
3:9
Abowiem jesteśmy pomocniki Bożymi, rolą Bożą i budowaniem Bożym jesteście.
3:10
Wedle łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem grunt, a drugi na nim buduje; a wszakoż każdy niech baczy, jako na nim buduje.
3:11
Abowiem gruntu inego nikt nie może założyć, oprócz tego, co jest założon, który jest Jezus Krystus.
3:12
A jesliby kto budował na tym gruncie złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, ścierń,
3:13
Każdego robota jawna będzie, bo dzień okaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każda robotą jaka jest, ogień doświadczy.
3:14
Jesli którego robota zostanie, którą zbudował, zapłatę weźmie.
3:15
Jesli którego robota zgore, szkodę popadnie; a on będzie zachowan, ale tak jako przez ogień.
3:16
Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?
3:17
A jesli kto gwałci kościół Boży, tego straci Bóg, abowiem kościół Boży święty jest, którym jesteście wy.
3:18
Niech żaden samego siebie nie oszukawa. Jesli kto zda się sobie być mądrym miedzy wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby został mądrym.
3:19
Abowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga; bo napisano jest: Podchwytawa mędrce w chytrości ich.
3:20
I zasię: Pan zna, iż mysli mędrców są próżne.
3:21
A tak niech się nie chlubi żaden w ludziach; abowiem wszytki rzeczy są wasze.
3:22
Choć Paweł, choć Apollo, choć Kefas, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć terazniejsze rzeczy, choć przyszłe, wszytki rzeczy wasze są.
3:23
A wy Krystusowi, a Krystus Boży.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
Efez 2:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Samuel jako małe dziecko pracował w Przybytku, jego matka przynosiła mu co roku nowy mały płaszczyk (szatę) (I Sam 2:18-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,
Gal 1:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić