„Którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelakiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie:”

Biblia Jakuba Wujka: List do Kolosan 1,28

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 14:21

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
14:1
Naśladujcie miłości, żądajcie darów duchownych; ale więcej, abyście prorokowali.
14:2
Abowiem który mówi języki obcymi, nie ludziam mówi, ale Bogu; bo go żaden nie słyszy, a on duchem mówi tajemnice.
14:3
A który prorokuje, opowieda ludziam zbudowanie i napominanie i pocieszenie.
14:4
Który językiem obcym mówi, samego siebie buduje; a który prorokuje, zbór buduje.
14:5
A chciałbym, abyście wszyscy mówili języki, ale więcej, abyście prorokowali; abowiem więcszy jest ten, który prorokuje, a niż ten, co języki mówi, wyjąwszyby wykładał, aby zbór wziął budowanie.
14:6
A teraz, bracia! Gdybych przyszedł do was języki mówiąc, cóż wam pomogę, jesli wam nie będę mówił, abo przez objawienie, abo przez wiadomość, abo przez proroctwo abo przez naukę?
14:7
Wszak ty rzeczy, które dusze nie mając głos dawają, choć piszczałka, choć harfa, jesliby dźwięków rózności nie dawały, jakoż będzie poznano to, co na piszczałce, abo na harfie grają?
14:8
Abowiem jesliby nie pewny głos trąba dała, któż się ku wojnie gotować będzie?
14:9
Także i wy, językiem jeslibyście nie dali mowy znacznej, jakoż będzie rozumiano, co się powieda? Bo będziecie na wiatr mówić.
14:10
Jako na przykładzie, tak wiele jest głosów na świecie, a żaden z nich nie jest niemy.
14:11
Jeslibych tedy nie wiedział, co znaczy głos, będę obcego języka człowiekiem; a ten, który mówi, będzie też u mnie obcego języka człowiekiem.
14:12
Tak też i wy, gdyż duchownych rzeczy żądacie, szukajcież, abyście w nich przewyzszali ku zbudowaniu kościoła.
14:13
Dla tego kto mówi językiem obcym, niech prosi, aby mógł wykładać.
14:14
Bo jeslibych się modlił językiem, modlić się duch mój; ale wyrozumienie moje jest niepożyteczne.
14:15
Cóż tedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił wyrozumieniem; będę śpiewał duchem, a też będę śpiewał wyrozumieniem.
14:16
Bo jeslibych błogosławił duchem ten, który jest z pospólstwa, jakoż rzecze Amen na twe dziękowanie, gdyż nie wie, co ty mówisz?
14:17
Abowiem dobrze ty dziękujesz, ale drugi się nie buduje.
14:18
Dziękujęć Bogu mojemu, iż więcej, niż wy wszyscy, mówię języki.
14:19
Lecz w zgromadzeniu wolę pięć słów moim wyrozumieniem powiedzieć, abych też i drugie nauczył, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem obcym.
14:20
Bracia! Nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dziećmi złością i rozumem doskonali.
14:21
W zakonie napisano jest: Przeto przez ludzi obcego języka i cudzemi wargami będę mówił ludowi temu, a przedsię mię i tak nie usłuchają, mówi Pan.
14:22
A także języki są na znak, nie tym, którzy wierzą, ale tym, którzy nie wierzą. Proroctwo zasię nie tym, którzy nie wierzą, ale tym, którzy wierzą.
14:23
Gdyby się tedy wszytko zgromadzenie wespół zeszło i wszyscy języki mówili, a weszliby nienauczeni abo niewierni, izali nie rzeką, że szalejecie?
14:24
A gdyby wszyscy prorokowali, a wszedł kto niewierny, abo nie nauczony, bywać od wszytkich sztrofowan, od wszytkich bywa rozsądzon.
14:25
I także skrytości serca jego bywają objawione, a tak upadszy na oblicze da chwałę Bogu, opowiedając, że Bóg w was jest prawdziwie.
14:26
Cóż tedy jest bracia? Gdy się schodzicie każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma wykładanie; wszytko tedy niech będzie ku zbudowaniu.
14:27
Chociaż kto językiem mówi, niech to będzie po dwu, abo nawięcej po trzech, a ktemu jeden po drugim, a jeden niechaj wykłada.
14:28
A jesliby wykładacza nie było, niech milczy ten w zgromadzeniu, który obcym językiem mówi, a niech mówi sobie a Bogu.
14:29
Prorocy też niech mówią dwa abo trzej, a inszy niechaj rozsądzają.
14:30
A jesliby inszemu, który siedzi było objawiono, pirwszy niechaj milczy.
14:31
Bo możecie wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli.
14:32
I duchowieć proroków są poddani prorokom.
14:33
Abowiemci Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju, jako we wszytkich zborzech świętych.
14:34
Niewiasty wasze niech milczą we zborzech, abowiemci mówić im nie jest dopuszczono, ale im rozkazano, aby poddane były, jako i zakon mówi.
14:35
A jesli się czego nauczyć chcą, niech doma swych mężów pytają, abowiemci nieprzystojna rzecz jest niewiastam w zgromadzeniu mówić.
14:36
Izali od was weszło słowo Boże? Izali ku wam tylko przyszło?
14:37
Jesliże kto zda się być prorokiem, abo duchownym, niech uzna ty rzeczy, które wam piszę być Pańskim rozkazaniem.
14:38
A jesli kto nie wie, niechaj nie wie.
14:39
A także, bracia! Żądajcie tego, abyście prorokowali, a języki mówić nie zabraniajcie.
14:40
A wszytki rzeczy niechaj będą uczciwie i porządnie sprawowane.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Dawid umarł w wieku 70 lat (II Sam 5:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić