„Bo nie polecamy wam ponownie samych siebie, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 5,12

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 1:1

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
1:1
Paweł, powołaniem apostoł Jezu Krysta przez wolą Bożą i Sostenes brat.
1:2
Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Jezusie Krystusie, wezwanym świętym, ze wszytkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezu Krysta na wszelkim miejscu, tak ich, jako i naszego.
1:3
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezu Krysta.
1:4
Dziękuje Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która jest wam dana w Jezusie Krystusie.
1:5
Iż we wszytkich rzeczach jesteście ubogaceni w nim, wszelką powieścią i wszelką umiejętnością.
1:6
Jako świadectwo Krystusowe potwierdzone jest w was.
1:7
Tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, oczekawając zjawienia Pana naszego Jezu Krysta.
1:8
Który (Bóg) też was utwierdzi aż do końca, abyście byli nienaganionymi w dzień Pana naszego, Jezu Krysta.
1:9
Wiernyć Bóg, przez którego jesteście wezwani ku społeczności Syna jego, Jezu Krysta, Pana naszego.
1:10
Proszę was tedy, bracia! Przez imię Pana naszego, Jezu Krysta, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były miedzy wami rozerwania, ale żebyście byli spojeni jednakimże umysłem i zdaniem.
1:11
Abowiemci jest oznajmiono o was, bracia moi! Od domowników Chloi, iż poswarki bywają miedzy wami.
1:12
A to powiedam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, ja zasię Kefy, a ja Krystusów.
1:13
Izali jest rozdzielon Krystus? Azaż Paweł jest ukrzyżowan za was? Abo w imię Pawłowe jesteście pokrzczeni.
1:14
Dziękuję Bogu memu, iżem nikogo z was nie krzcił, jedno Kryspa i Gajusza.
1:15
Aby żaden nie rzekł, żebych krzcił w imię moje.
1:16
Okrzciłem też dom Stefanin; za tym nie wiem, jeslim kogo drugiego krzcił.
1:17
Boć Krystus nie posłał mię, abym krzcił, ale bym ewanjeliję przepowiedał, a wszakoż nie zacną wymową, aby się nie stał próżnym krzyż Krystusów.
1:18
Abowiem powieść ona o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, a nam, którzy bywamy zbawieni, jestci mocą Bożą.
1:19
Bo jest napisano: Wytracę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę precz.
1:20
Gdzież mądry? Gdzież nauczyciel? Gdzież badacz świata tego?
1:21
Abowiem gdyż w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupie przepowiedanie zachować wierzące.
1:22
Gdyż i Żydowie cuda żądają, a Grekowie mądrości szukają.
1:23
Ale my przepowiedamy Krystusa ukrzyżowanego, który jest Żydom zgorszeniem, a Grekom głupstwem.
1:24
Samymci wezwaniem tak Żydom jako i Grekom przepowiedamy Krystusa, moc Bożą i mądrość Bożą.
1:25
Abowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest możniejsza niż ludzie.
1:26
Bo widzicie powołanie wasze, bracia! Iż niewiele was mądrych jest wedle ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego narodu.
1:27
Ale wybrał Bóg rzeczy głupie tego świata, aby zawstydził mądre, a mdłe rzeczy świata wybrał Bóg, aby zawstydził ty, które są mocne.
1:28
A podłe rzeczy świata i których za nic nie mają wybrał Bóg i ty, których nie masz, aby zniszczył ty, które są.
1:29
Aby się żadne ciało przed nim nie chlubiło.
1:30
Ale z niego wy jesteście w Krystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem.
1:31
Aby jako jest napisano: Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas przenoszenia Arki Przymierza musiała ona być owinięta trzema rodzajami okrycia - IV Mojż 4:5-6.
Arka Przymierza

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
I Kor 2:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić