„Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie, i bez nagany postępowaliśmy pośród was wierzących.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tesaloniczan 2,10

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Jana 2:7

Tytuł oryginalny
List pierwszy do wszech wobec Jana świętego apostoła
O Przekładzie
2:1
Dziatki moje! Ty rzeczy piszę wam, abyście nie grzeszyli, a jesliby kto zgrzeszył, przyczyńcę mamy u Ojca, Jezusa Krystusa sprawiedliwego.
2:2
A onci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszytkiego świata.
2:3
A przez to wiemy, iżechmy go poznali, jesli przykazania jego zachowywamy.
2:4
Który mówi: Znam go, a przykazania jego nie zachowywa, kłamcą jest i prawdy w nim nie masz.
2:5
A który zachowywa słowo jego, prawdziwie w nim miłość Boża jest wypełniona; przez to wiemy, iż w nim jesteśmy.
2:6
A który mówi, iż w nim mieszka, ma jako on chodził, taki sam chodzić.
2:7
Bracia! Nie piszeć wam nowej nauki, ale naukę starą, którąście mieli już od początku; ta stara nauka jest ono słowo, któreście słyszeli od początku.
2:8
Zasię naukę nową piszę wam, która rzecz jest prawdziwa w nim i w was, abowiem ciemności przemijają, a prawdziwa ona światłość już świeci.
2:9
Który mówi, iż jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze dotąd jest w ciemnościach.
2:10
Który miłuje brata swego, w światłości trwa i zgorszenia w nim nie masz.
2:11
A który nienawidzi brata swego, w ciemnościach jest i w ciemnościach chodzi, a nie wie gdzie idzie, bo ciemności zaślepiły oczy jego.
2:12
Piszę wam dziatki, iż grzechy są wam odpuszczone dla imienia jego.
2:13
Piszę wam ojcowie, iż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, iżeście złego onego zwyciężyli. Piszę wam dziateczki, iż znacie Ojca.
2:14
Piszę wam ojcowie, iż znacie tego, który jest od początku. Pisałem wam młodzieńcy, iż jesteście mocni, a słowo Boże mieszka w was i onego złego zwyciężyliście.
2:15
Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jesli kto miłuje świat, miłości Ojcowskiej w nim nie masz.
2:16
Abowiem wszytko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, i żądza oczu, i pycha żywota, nie jest ci z Ojca, ale z świata.
2:17
A świat ci przemija i pożądliwość jego, ale który czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
2:18
Dziateczki! Jużci jest ostatni czas; a jakoście słyszeli, iż antykryst ma przyjdź i teraz pełno antykrystów nastało; stąd wiemy, iż jest ostatni czas.
2:19
Z naści wyszli, ale nie byli z nas, abowiem jesliby z nas byli, iścieby byli z nami trwali. A to się stało, aby się okazali, iż nie wszyscy z nas są.
2:20
Ale wy pomazanie macie od onego świętego i wszystki rzeczy umiecie.
2:21
Nie pisałem wam, jakobyście prawdy nie umieli, ale iż wy ją znacie, a iż żadne kłamstwo nie jest z prawdy.
2:22
Któż jest kłamcą? Jedno ten, który przy, iż Jezus nie jest Krystus. Ten ci jest antykrystem prząc się Ojca i Syna.
2:23
A ktokolwiek Syna przy, ten ani Ojca ma.
2:24
Coście tedy słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jesliby w was trwało, coście słyszeli od początku, wy też w Ojcu i w Synie trwać będziecie.
2:25
A tać jest ona obietnica, którą obiecał nam, to jest żywot wieczny.
2:26
Ty rzeczy pisałem wam o tych, którzy was zwodzą.
2:27
Ale pomazanie, któreście wzięli od niego, trwa w was. A nie potrzebujecie, aby was kto nauczył, ale jako też pomazanie uczy was o wszytkich rzeczach, które też prawdziwe jest, a nie kłamliwe, a jako nauczyło was, w nim trwać będziecie.
2:28
Teraz tedy, dziateczki! Trwajcie w nim, abyśmy gdy się okaże ufanie mieli, ani się wstydali przed nim w przyściu jego.
2:29
Jesli wiecie, iż sprawiedliwy jest, wiecie, iż ktokolwiek czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
Rzym 12:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Dawid pokonał Goliata (mistrza Filistynów) odciął mu głowę i schował jego zbroję do swojego namiotu (I Sam 17:51, I Sam 17:54). Później gdy Filistyni pokonali Izrael i jego króla (ich mistrza) Saula, odcięli mu także głowę i złożyli jego zbroję w swojej świątyni (I Sam 31:9-10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić