„Abowiem w mocy twej potarłem wojska, a za twą Boską sprawą przeskoczyłem mury.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 22,30

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 7:13

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
7:1
Rzekł tedy Pan do Noego: Wnidź ty i ze wszytkim domem twym do archy, abowiemem cię widział sprawiedliwym przed sobą czasu tego.
7:2
Ty też z sobą weźmiesz po siedmi par wszech źwierząt czystych, samca i samicę. Ale z źwierząt nieczystych po dwu par samców i samic.
7:3
Także i ptaków powietrznych po siedmi par samców i samic, aby płód ich żywo był zachowan na wszytkiej ziemi.
7:4
Abowiem po siedmi dniach puszczę deszcz na ziemię, przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy i wygładzę z ziemie wszytko stworzenie żywiące, któremkolwiek ja uczynił.
7:5
Uczynił tedy wszytko to Noe, co mu był Pan rozkazał.
7:6
A był Noe w sześciset lat, gdy przyszedł potop na ziemię.
7:7
I wszedł Noe i z synmi swymi, z żoną swą i z żonami synów swoich do archy, dla wód potopu.
7:8
Z źwierząt czystych i nieczystych, z ptaków i ze wszech rzeczy płazających się po ziemi.
7:9
Po parze weszło w archę do Noego, to jest samiec z samicą, tak jako mu był Bóg rozkazał.
7:10
I przydało się dnia siódmego, iż wody potopu zalały ziemię.
7:11
Roku sześćsetnego wieku Noego, miesiąca wtórego, a dnia siódmegonastego tegoż miesiąca. W tenże dzień wszytki źrzódła przepaści wielkich porwały się i okna niebieskie otworzone są.
7:12
I upadł deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.
7:13
Onegoż dnia wszedł Noe z synmi swymi: z Sem, Cham i Jafet, z żoną swą i z trzemi żonami synów swych do archy.
7:14
Oni i wszytkie źwierzęta wedle rodzajów swych i wszelkie bydle wedle rodzaju swego, i wszelki gad płazający się po ziemi wedle rodzaju swego, także wszytcy ptacy wedle rodzaju swego, i każda rzecz skrzydlasta.
7:15
Owa po parze wszech żywiących rzeczy weszło w archę do Noego.
7:16
A samiec i samica z każdego ciała weszli tam, jako jemu Bóg rozkazał. A Pan zamknął drzwi o nim.
7:17
Tedy był potop przez czterdzieści dni na ziemi a wezbrały wody i podniosły archę, tak iż była podniesiona od ziemie.
7:18
I wzięły moc wody, a wezbrały barzo na ziemi, tak iż archa pływała po wodach.
7:19
Tedy wody gwałtownie się zmocniły nad ziemią i okryły co nawyższe góry pod wszytkiem niebem.
7:20
A na piętnaście łokci na górę wezbrały wody, tak iż były okryte góry.
7:21
Zginęło tedy wszelkie ciało ruchające się na ziemi, tak ptacy jako bydlęta, tak źwierzęta jako i gad wszytek płazający się po ziemi, także też i lud wszytek.
7:22
Wszytko to, co było na ziemi mając oddech żywota w nozdrzach swych, pozdychało.
7:23
Owa wszytko, co jedno było na ziemi poginęło, od człowieka począwszy aż do bydlęcia, do gadu i ptastwa powietrznego, tak z ziemie wygładzono było, jedno tylko sam Noe z temi pozostał, którzy z nim w arsze byli.
7:24
Tedy stały wody okrywszy ziemię przez półtorasta dni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Dawid był prawnukiem Rut (Rut 4:21-22, Mat 1:5-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.
Mich 7:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić