„Abyście ssali i nasycili się piersiami pociechy jego, abyście doili i rozkoszami opływali ze wszelakiej chwały jej.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Izajasza 66,11

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 3:23

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
3:1
Był tedy wąż chytrszy nad ine wszytki źwierzęta polne, które był Pan Bóg sprawił. Ten rzekł do niewiasty: I także wam Bóg rzekł: Nie będziecie jeść z każdego drzewa sadu tego?
3:2
Odpowiedziała tedy niewiasta wężowi: My pożywamy owocu drzewa każdego w sadu tym.
3:3
Ale z owocu drzewa tego, które jest w pośród sadu, tak powiedział Bóg: Nie jedzcie z niego, ani się go dotykajcie, byście snadź nie pomarli.
3:4
Tedy rzekł wąż niewieście: Żadnym sposobem nie pomrzecie.
3:5
Aleć Bóg wie, iż jak skoro z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znając dobre i złe.
3:6
Widząc tedy niewiasta, iż drzewo wyborne było ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejzreniu, a drzewo pożądliwe dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, a potym też dała i mężowi swemu, który z nią był, a on też jadł.
3:7
Zatym się oczy obiema otworzyły i poznali, że byli nagiemi i spletli liście figowe, a poczynili sobie szorce.
3:8
Potym wnet usłyszeli głos Pana Boga, który chodził po sadu z wiatrem dniowem. Tedy Adam i żona jego skryli się od oblicza Pana Boga miedzy drzewinę sadu.
3:9
I zawołał Pan Bóg na Adama, a rzekł k niemu: A gdzieżeż?
3:10
Który odpowiedział: Słyszałem głos twój w sadzie i zlękłem się, abowiemem jest nagim, a takżem się skrył.
3:11
Któremu powtóre rzekł: Któż ci to pokazał, iżeś jest nagim? Zażeś nie jadł z drzewa, któregom zakazał tobie, abyś z niego nie jadł?
3:12
Tedy Adam rzekł: Niewiasta, ktorąś mi dał, aby była ze mną, ona mi podała z tego drzewa i jadłem.
3:13
Zatym Pan Bóg rzekł do niewiasty: Przecześ to uczyniła? Tedy niewiasta rzekła: Wąż on mię zwiódł i przetożem jadła.
3:14
Rzekł tedy Pan Bóg do węża: Iżeś to uczynił, przeklętym zostaniesz nad wszytki źwierzęta i nad wszytki bestyje polne. Płazić się będziesz na piersiach twoich, a proch żrzeć będziesz po wszytki dni żywota twego.
3:15
Położę też nieprzyjaźni miedzy tobą i miedzy niewiastą, miedzy nasieniem twym i nasieniem jej. To potrze głowę twą, a ty potrzesz piętę jego.
3:16
Potym też rzekł do niewiasty: Rozmnożę obficie boleści twoje i poczęcie twe. Będziesz rodzić w boleści dziatki, a wola twa poddana będzie mężowi twemu i on nadtobą panować będzie.
3:17
Tamże rzekł do Adama: Iżeś był posłusznym głosowi żony twojej, a jadłeś z drzewa o któremem ci zakazał mówiąc: Nie będziesz jadł z niego. Ziemia dla ciebie przeklęta będzie. W pracy pożywać z niej będziesz, po wszystki dni żywota twego.
3:18
A ona tobie rodzić będzie ciernia i osty i będziesz pożywał ziela polnego.
3:19
W pocie oblicza twojego będziesz pożywał chleba, aż się obrócisz w ziemię, z której jesteś wzięt. Abowiemeś ty jest proch i w proch się obrócisz.
3:20
I wezwał Adam żonę swą Ewą, iż ona jest matką wszech żywiących.
3:21
Potym uczynił Pan Bóg Adamowi i żenie jego odzienie skórzane i oblókł je.
3:22
Tedy rzekł Pan Bóg: Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedząc dobre i złe. A teraz snadź ściągnie rękę swą, a weźmie z drzewa żywota, a będzie jadł i żył na wieki.
3:23
A przetoż wypędził go Pan Bóg precz z sadu Eden ku sprawowaniu ziemie, z której był wzięt.
3:24
A tak wypędziwszy człowieka, postawił cherubiny ku wschodowi sadu Eden i miecz płomienisty a błyszczący się zewsząd ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
Mat 10:19

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł wymienia Hiszpanię w Liście do Rzymian 15:24 i Liście do Rzymian 15:28. Jest to jedyna wzmianka dotycząca Hiszpanii w całej Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie.
Iz 25:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić