„Umiłowany, nie naśladuj nieszczęsnego - ale szlachetnego człowieka. Kto postępuje szlachetnie - jest z Boga. A kto postępuje źle - Boga nie zobaczył.”

Nowa Biblia Gdańska: Trzeci list spisany przez Jana 1,11

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 17:3

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
17:1
Gdy już tedy Abramowi było dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, ukazał się jemu Pan mówiąc do niego: Jam jest Bóg wszechmogący, żyw wedle wolej mej a bądź mi doskonałym.
17:2
A ja założę przymierze swe miedzy mną i miedzy tobą, a nader cię rozmnożę.
17:3
Tedy upadł Abram na oblicze swe, a Bóg tak do niego mówił.
17:4
Oto ja czynię przymierze z tobą, a będziesz ojcem wiela narodów.
17:5
Już imię twoje nie będzie więcej Abram, ale będziesz nazywan Abraham, abowiemem cię postanowił ojcem wiela narodów.
17:6
A rozmnożę cię barzo wielce, a narody i królowie z ciebie wynidą.
17:7
A zmocnię przymierze swe miedzy mną i miedzy tobą i miedzy potomstwem twym po tobie w narodziech ich, umową wieczną, abych był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.
17:8
I dam tobie i potomkom twym po tobie ziemię w którejeś teraz jest gościem, to jest wszystkę ziemię Chanaan w osiadłość wieczną i będę Bogiem ich.
17:9
Nadto rzekł Bóg Abrahamowi: Będziesz chował przymierze moje ty i potomstwo twoje po tobie w narodziech swych.
17:10
A toć jest przymierze moje, które miedzy mną i miedzy wami i miedzy potomstwem twym po tobie chować będziecie. Wszelki mężczyzna będzie obrzezowan miedzy wami.
17:11
I obrzezować będziecie ciało nieobrzęzki waszej, a toć będzie na znak przymierza mego miedzy mną i miedzy wami.
17:12
Wszelki mężczyzna ósmego dnia po swem narodzeniu będzie obrzezowan miedzy wami w narodziech waszych, tak doma narodzony sługa, jako i kupiony za pieniądze od jakiegożkolwiek cudzoziemca, który nie jest z narodu twego.
17:13
A tak koniecznie sługa doma narodzony i kupny za pieniądze będzie obrzezan, a będzie przymierze moje na ciele waszym za wieczną umowę.
17:14
Ale mężczyzna nieobrzezany, którego ciała nieobrzęzka oberzniona by nie była, ten będzie wygładzon z ludu swojego, abowiem zgwałcił przymierze moje.
17:15
Potym rzekł Bóg Abrahamowi: Nie będziesz już dalej zwał twej żony tem imieniem Saraj, ale imię jej będzie Sara.
17:16
I będę jej błogosławił, a damci z niej syna. Będę jej błogosławił, a z niej się rozrodzą narodowie, a królowie ludzi wielkich z niej pójdą.
17:17
Tedy Abraham padł na oblicze swoje i uśmiechnął się mówiąc sam w sobie: Izali człowieku we stu lat ma się narodzić potomek? Izali też Sara porodzi w dziewięcidziesiąt lat?
17:18
I rzekł Abraham ku Bogu: O dosyć żeby, gdyby tylko żył Izmael podług wolej twojej.
17:19
Tedy Bóg rzekł: Zaiste Sara porodzi tobie syna i wzowiesz imię jego Izaak i umocnię przymierze moje z nim umową wieczną i z potomstwem jego po nim.
17:20
A co się tknie Izmaela wysłuchałem cię: Oto będę błogosławił jemu i rozrodzę go i rozmnożę go barzo wielce. Dwojenaście książąt z niego się narodzą, a rozszerzę z niego wielki naród.
17:21
Ale przymierze swe postanowię z Izaakiem, którego tobie porodzi Sara roku przyszłego prawie o tym czasie.
17:22
To rzekszy Bóg koniec rzeczy uczynił, a odszedł od Abrahama.
17:23
Tedy Abraham wziąwszy Izmaela, syna swego, i wszytki w domu jego narodzone sługi i kupne za pieniądze, każdego mężczyznę z domowych swoich, oberznął ciało nieobrzęzki ich onegoż to dnia, jako mu Bóg rozkazał.
17:24
Na ten czas było Abrahamowi dziewięćdziesiąt lat i dziewięć, gdy obrzezał ciało nieobrzęzki swojej.
17:25
A Izmaelowi, synowi jego, było już trzynaście lat, gdy obrzezano ciało nieobrzęzki jego.
17:26
Onegoż dnia obrzezan jest Abraham i Izmael syn jego.
17:27
I wszytcy mężczyzny w domu jego, tak doma narodzeni słudzy, jako i kupni za pieniądze od cudzoziemców, wszytcy z nim obrzezani są.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Z Historii wiemy że Rzym nazywany był "Urbs Septicollis" co oznacza "miasto o siedmiu wzgórzach" ponieważ został zbudowany na siedmiu wzgórzach. Niektórzy wierzą że (Obj 17:9) proroczo wskazuje na Rzym.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić