„Umiłowani, czyniąc wszelką gorliwość, by wam pisać o wspólnym zbawieniu, miałem przymus aby wam napisać list oraz zachęcić, by walczyć raz przekazaną świętym wiarą.”

Nowa Biblia Gdańska: List spisany przez Judasa 1,3

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 11:14

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
11:1
Czasu onego jeden był język i jednaka mowa po wszytkiej ziemi.
11:2
I przydało się, gdy wyszli od wschodu słońca znaleźli równią w ziemi Sennaar i mieszkali tam.
11:3
Tedy mówili miedzy sobą: Naczyńmy cegły i wypalmy ją w ogniu. Tedy napalili cegły miasto kamienia, a glinę iłowatą mieli miasto wapna.
11:4
Potym rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, którejby wierzch dostał do nieba, abychmy sobie uczynili sławę przed tym, niż się snadź rozproszemy po wszej ziemi.
11:5
Tedy Pan zstąpił, aby oglądał miasto ono i wieżę, którą budowali synowie ludzcy.
11:6
I rzekł Pan: Oto lud ten jeden jest, a wszyscy jednym językiem mówią, a toć jest początek sprawy ich, a tak nic nie będzie coby im przekaziło, na co się usadzili.
11:7
Nuż tedy stąpmy, a pomieszajmy tam języki ich, aby jeden drugiego nie zrozumiał.
11:8
A tak Pan rozproszył je stamtąd po wszytkiej ziemi, tak iż zaniechali budować miasta onego.
11:9
A dlategoż wezwane jest Babel, abowiem tam Pan pomieszał języki wszej ziemie i stamtąd je rozproszył po wszytkiej ziemi.
11:10
Tyć są tedy narody Semowe: Sem mając już sto lat miał syna Arphaksad we dwu lat po potopie.
11:11
A potym Sem, gdy mu się urodził Arphaksad żyw był pięćset lat i miał ine syny i dziewki.
11:12
Arphaksad też był żyw trzydzieści i pięć lat i urodził się mu Sale.
11:13
Potym Arphaksad po narodzeniu Sale żyw był czterysta i trzy lata mając ine syny i dziewki.
11:14
Sale też, gdy miał trzydzieści lat urodził się mu Heber.
11:15
Potym Sale po narodzeniu Heber żyw był czterysta i trzy lata mając ine syny i dziewki.
11:16
Heber też, gdy miał trzydzieści i cztery lata narodził mu się Phalek.
11:17
A po narodzeniu Phaleka żyw był Heber czterzysta i trzydzieści lat mając ine syny i dziewki.
11:18
Phalek też, gdy miał trzydzieści lat urodził mu się Reu.
11:19
A po narodzeniu Reu żyw był Phalek dwieście i dziewięć lat mając ine syny i dziewki.
11:20
Także Reu, gdy był we trzechdziesiąt i we dwu leciech urodził mu się Sarug.
11:21
A po narodzeniu Saruga żyw był Reu dwieście i siedm lat mając ine syny i dziewki.
11:22
Sarug także, gdy był we trzechdziesiąt lat urodził mu się Nachor.
11:23
A po narodzeniu Nachora żyw był Sarug dwieście lat mając ine syny i dziewki.
11:24
Także Nachorowi, gdy był we dwudziestu i dziewięci leciech narodził się Tare.
11:25
A po narodzeniu Tare żyw był Nachor sto i dziewiętnaście lat mając ine syny i dziewki.
11:26
Potym Tare będąc w siedmidziesiąt lat miał Abrama, Nachora i Arana.
11:27
Tyć są potomstwa Tare. Tare narodził się: Abram, Nachor i Aran. A Aranowi narodził się Lot.
11:28
I umarł Aran pierwej niż Tare, ociec jego w ojczyźnie swojej, w Ur kaldejczyków.
11:29
Ale Abram i Nachor zpojmowali żony. Imię żenie Abramowej było Saraj. A imię żony Nachorowej było Melcha, córka Aranowa, który był ojcem Melchy i Jeszchy.
11:30
Ale Saraj była niepłodna i nie miała dziatek.
11:31
Wziął tedy Tare Abrama syna swego i Lota syna Aran, wnuka swego i Saraj niewiastkę swoję, żonę Abramowę i wyszli społu z Ur kaldejskiego, aby szli do ziemie Chanaan: Przyszli tedy aż do Charan i tamże mieszkali.
11:32
A był wszytek wiek Tare dwieście i pięć lat i potym umarł w Charan.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Henoch był pierwszym człowiekiem w Biblii który prorokował (Judy 1:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić