„Przetoż teraz, o Panie Boże, słowo, któreś powiedział o słudze twoim i o domu jego, utwierdź aż na wieki, a uczyń tak jakoś mówił,”

Biblia Gdańska: 2 Samuelowa 7,25

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 1:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
1Naprzód stworzył Bóg niebo i ziemię. 2A ziemia była niekształtowna i próżna i były ciemności nad przepaściami, a duch Boży przenaszał się nad wodami. 3Tedy rzekł Bóg: Niech będzie światłość! I stała się światłość. 4A pobaczył Bóg, że światłość była dobra, rozdzielił tedy światłość od ciemności. 5I przezwał Bóg światłość dniem, a ciemności nocą. Tedy stał się wieczór i zaranek dnia pierwszego. 6Potym rzekł Bóg: Niech będzie rozpostrzenie miedzy wodami, a niech dzieli wody od wód! 7Uczynił tedy Bóg ono rozpostrzenie i rozdzielił wody co były pod rozpostrzeniem od onych, które były nad rozpostrzeniem; i stało się tak. 8Tedy Bóg ono rozpostrzenie nazwał niebem. A tak się stał wieczór i zaranek dnia wtórego. 9Potym rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem na jedno miejsce, aby się okazało miejsce suche! I tak się stało. 10I przezwał Bóg ono suche miejsce ziemią, a ono zebranie wód morzem. I widział Bóg, iż to było dobre. 11Rzekł tedy Bóg: Niech zrodzi ziemia ziele wydawające nasienie i drzewo rodzajne, owoc podające wedle rodzaju swego, któreby miało nasienie swe w sobie na ziemi! I tak się stało. 12Zrodziła tedy ziemia ziele wydawające nasienie wedle rodzaju swego i drzewo owoc podające, które w sobie ma nasienie swoje wedle rodzaju swego. I widział Bóg, że to było dobre. 13Tedy się stał wieczór i zaranek dnia trzeciego. 14Zatym rzekł Bóg: Niech będą światłości na rozpostrzeniu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia i nocy. A niech będą na znaki i na pewne czasy, także na dni i na lata! 15I niech będą ku światłości na rozpostrzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią! I także się stało. 16Uczynił tedy Bóg dwie wielkie światła: więtsze światło, aby rządziło dzień, a mniejsze światło, aby rządziło noc. I gwiazdy też uczynił. 17A postawił je Bóg na rozpostrzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią. 18Aby też rządziły dzień i noc, a dzieliły światłość od ciemności. I widział Bóg, iż to było dobre. 19Stał się tedy wieczór i zaranek dnia czwartego. 20Rzekł Bóg potym: Niech wody hojnie zrodzą płód mający duszę żywą. A ptastwo niech lata nad ziemią pod rozpostrzeniem niebieskim! 21A przetoż stworzył Bóg wieloryby wielkie i wszytko stworzenie żywe ruchające się, które wody hojnie zrodziły wedle rodzaju ich. I wszytko ptastwo skrzydlate, każde wedle rodzaju swego. I widział Bóg, iż to było dobre. 22Błogosławił jem tedy Bóg mówiąc: Rozradzajcie się a rozmnażajcie się i napełniajcie wody morskie, także i ptacy niech się rozmnażają na ziemi! 23Tedy wieczór i zaranek stał się dnia piątego. 24Nadto rzekł Bóg: Ziemia niech zrodzi stworzenie żywe wedle rodzaju swego: bydła i gadziny, także zwierzę ziemskie, każde wedle rodzaju swego! I tak że się stało. 25Uczynił tedy Bóg źwierzęta ziemskie wedle rodzaju swego i bydlęta wedle rodzaju swego i wszytek gad ziemski wedle rodzaju swego. I widział Bóg, że to było dobre. 26Zatymże Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na nasze wyobrażenie i wedle naszego podobieństwa. Niechajże panuje nad rybami morskiemi, nad ptaki powietrznemi i nad źwierzęty, także i nad wszytką ziemią i nad gadem płazającem się po ziemi! 27Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; stworzył je na wyobrażenie Boże. Stworzył je mężczyznę i niewiastę. 28I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się a rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ją poddaną sobie. Miejcie opanowanie nad rybami morskiemi, nad ptaki powietrznemi i nad wszemi źwierzęty co się ruchają na ziemi. 29Nadto jeszcze rzekł Bóg: Oto dałem wam wszytko ziele, które z siebie podawa nasienie na ziemi i także drzewo, które wypuszcza z siebie owoc drzewa rodzajnego, aby wam były ku pożywieniu. 30Też i wszytkiem źwierzętom ziemskiem i wszytkiem ptakom powietrznem i wszelkiej rzeczy ruchającej się na ziemi, która jedno ma w sobie duszę żywiącą, ziele każde zielone będzie ku pokarmowi! I stało się tak. 31I widział Bóg, że to wszytko co uczynił było barzo dobre. Tedy wieczór i zaranek stał się dnia szóstego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.
Iz 41:14

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Srebro nie miało zbyt dużej wartości w czasach w których żył Salomon (I Król 10,21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić