„Umiesz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czcij ojca twego i matkę twoję.”

Biblia Gdańska (1881): Łukasza 18,20

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 1:10

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
1:1
Naprzód stworzył Bóg niebo i ziemię.
1:2
A ziemia była niekształtowna i próżna i były ciemności nad przepaściami, a duch Boży przenaszał się nad wodami.
1:3
Tedy rzekł Bóg: Niech będzie światłość! I stała się światłość.
1:4
A pobaczył Bóg, że światłość była dobra, rozdzielił tedy światłość od ciemności.
1:5
I przezwał Bóg światłość dniem, a ciemności nocą. Tedy stał się wieczór i zaranek dnia pierwszego.
1:6
Potym rzekł Bóg: Niech będzie rozpostrzenie miedzy wodami, a niech dzieli wody od wód!
1:7
Uczynił tedy Bóg ono rozpostrzenie i rozdzielił wody co były pod rozpostrzeniem od onych, które były nad rozpostrzeniem; i stało się tak.
1:8
Tedy Bóg ono rozpostrzenie nazwał niebem. A tak się stał wieczór i zaranek dnia wtórego.
1:9
Potym rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem na jedno miejsce, aby się okazało miejsce suche! I tak się stało.
1:10
I przezwał Bóg ono suche miejsce ziemią, a ono zebranie wód morzem. I widział Bóg, iż to było dobre.
1:11
Rzekł tedy Bóg: Niech zrodzi ziemia ziele wydawające nasienie i drzewo rodzajne, owoc podające wedle rodzaju swego, któreby miało nasienie swe w sobie na ziemi! I tak się stało.
1:12
Zrodziła tedy ziemia ziele wydawające nasienie wedle rodzaju swego i drzewo owoc podające, które w sobie ma nasienie swoje wedle rodzaju swego. I widział Bóg, że to było dobre.
1:13
Tedy się stał wieczór i zaranek dnia trzeciego.
1:14
Zatym rzekł Bóg: Niech będą światłości na rozpostrzeniu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia i nocy. A niech będą na znaki i na pewne czasy, także na dni i na lata!
1:15
I niech będą ku światłości na rozpostrzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią! I także się stało.
1:16
Uczynił tedy Bóg dwie wielkie światła: więtsze światło, aby rządziło dzień, a mniejsze światło, aby rządziło noc. I gwiazdy też uczynił.
1:17
A postawił je Bóg na rozpostrzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią.
1:18
Aby też rządziły dzień i noc, a dzieliły światłość od ciemności. I widział Bóg, iż to było dobre.
1:19
Stał się tedy wieczór i zaranek dnia czwartego.
1:20
Rzekł Bóg potym: Niech wody hojnie zrodzą płód mający duszę żywą. A ptastwo niech lata nad ziemią pod rozpostrzeniem niebieskim!
1:21
A przetoż stworzył Bóg wieloryby wielkie i wszytko stworzenie żywe ruchające się, które wody hojnie zrodziły wedle rodzaju ich. I wszytko ptastwo skrzydlate, każde wedle rodzaju swego. I widział Bóg, iż to było dobre.
1:22
Błogosławił jem tedy Bóg mówiąc: Rozradzajcie się a rozmnażajcie się i napełniajcie wody morskie, także i ptacy niech się rozmnażają na ziemi!
1:23
Tedy wieczór i zaranek stał się dnia piątego.
1:24
Nadto rzekł Bóg: Ziemia niech zrodzi stworzenie żywe wedle rodzaju swego: bydła i gadziny, także zwierzę ziemskie, każde wedle rodzaju swego! I tak że się stało.
1:25
Uczynił tedy Bóg źwierzęta ziemskie wedle rodzaju swego i bydlęta wedle rodzaju swego i wszytek gad ziemski wedle rodzaju swego. I widział Bóg, że to było dobre.
1:26
Zatymże Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na nasze wyobrażenie i wedle naszego podobieństwa. Niechajże panuje nad rybami morskiemi, nad ptaki powietrznemi i nad źwierzęty, także i nad wszytką ziemią i nad gadem płazającem się po ziemi!
1:27
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; stworzył je na wyobrażenie Boże. Stworzył je mężczyznę i niewiastę.
1:28
I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się a rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ją poddaną sobie. Miejcie opanowanie nad rybami morskiemi, nad ptaki powietrznemi i nad wszemi źwierzęty co się ruchają na ziemi.
1:29
Nadto jeszcze rzekł Bóg: Oto dałem wam wszytko ziele, które z siebie podawa nasienie na ziemi i także drzewo, które wypuszcza z siebie owoc drzewa rodzajnego, aby wam były ku pożywieniu.
1:30
Też i wszytkiem źwierzętom ziemskiem i wszytkiem ptakom powietrznem i wszelkiej rzeczy ruchającej się na ziemi, która jedno ma w sobie duszę żywiącą, ziele każde zielone będzie ku pokarmowi! I stało się tak.
1:31
I widział Bóg, że to wszytko co uczynił było barzo dobre. Tedy wieczór i zaranek stał się dnia szóstego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Ezechiela wspomina o nacieraniu noworodka solą (Ez 16:4). Według tradycji kiedy dawniej rodziło się dziecko nacierano je solą. Nie wiadomo dokładnie dlaczego tak robiono, przypuszczenia są różne, jedni uważają że chodziło o kwestie sanitarne, inni że to było symboliczne, jeszcze inni uważają że ujędrniało to ich skórę.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,
Fil 1:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić