„Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i ducha Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i ducha ostatków wszystkiego ludu, że przyszedłszy robili około domu Pana zastępów, Boga swego.”

Biblia Gdańska: Aggieusz 1,14

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 23:9

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
23:1
A tak Dawid będąc stary i zeszły w leciech, postanowił Salomona, syna swego, królem nad Izraelem.
23:2
I zebrał wszytki książęta izraelskie z kapłanmi i z Lewity.
23:3
Gdzie obliczono Lewity począwszy od tych, którym było trzydzieści lat i wyższej i było obliczonych pogłowia mężczyńskiego trzydzieści i ośm tysięcy.
23:4
Z tych postanowieni są cztery i dwadzieścia tysięcy, aby pilnowali posługowania domu Pańskiego, a przełożonych zasię i sędziów było sześć tysięcy.
23:5
K temu cztery tysiące odźwiernych, którzy chwalili Pana na instrumenciech, tych też cztery tysiące, które on sprawił ku chwaleniu.
23:6
I rozdzielił je podług części synów Lewi, to jest Gersona, Kaata i Merary.
23:7
Gersonitowie byli: Leedan i Semej.
23:8
Synowie Leedanowi byli: Lechiel przedniejszy, Zetam, Joel, trzej ich.
23:9
Synowie Semejowi byli: Selomt, Hozjel i Aran, trzej ich. A cić byli przedniejszy z domu Leedanowego.
23:10
K temu synowie Semejowi byli: Jehat, Zyna, Jaus i Bariasz. Ci czterzej byli synowie Semejowi.
23:11
Jehat był pierwszy, Zyna wtóry, ale Jaus i Bariasz nie mieli wiele dziatek, przeto byli policzeni za jedno pokolenie i za jeden dom.
23:12
Synowie Kaatowi byli: Amram, Isaar, Hebron i Ozjel, czterzej ich.
23:13
Synowie Amramowi byli: Aaron i Mojżesz, ale Aaron był odłączon, aby poświęcił przybytek naświętszy i z syny swemi na wieki, żeby też kadzili przed Panem, służyli mu i błogosławili w imię jego aż na wieki.
23:14
A synowie Mojżesza, męża Bożego, policzeni są w pokoleniu Lewi.
23:15
Którego Mojżesza synowie byli: Gersom i Eliezer.
23:16
Syn zasię Gersomów był: Sebuel pierwszy.
23:17
A syn Eliezerów był: Rehabiasz pierwszy i nie miał Eliezer synów inych, ale synów Rehabiaszowych było barzo wiele.
23:18
Syn Isaarów był: Selomit pierwszy.
23:19
Synowie Hebronowi byli: Jerian pierwszy, Amariasz wtóry, Jahazjel trzeci, Jekmaam czwarty.
23:20
Synowie Ozjelowi byli: Micha pierwszy, Jesjasz wtóry.
23:21
Synowie Merary byli: Moholi i Musy, a synowie Moholiego byli: Eleazar i Cys.
23:22
I umarł Eleazar nie mając synów jedno córki, które spojmowali synowie Cysowi, bracia ich.
23:23
Synowie Musy byli: Moholi, Eder i Jerymot, trzej ich.
23:24
Cić są synowie Lewi wedle domów ojców ich przedniejszy z narodu każdego policzeni, każdy mianowicie z osobna, którzy pilnowali posługowania w domu Pańskiem, począwszy od tych, którym było dwadzieścia lat i wyższej.
23:25
Abowiem rzekł Dawid: Pan, Bóg izraelski, dał odpoczynienie ludowi swemu i będzie mieszkał w Jeruzalem aż na wieki.
23:26
K temu Lewitowie już nie będą nosić przybytku i wszytkiego naczynia ku posługowaniu jego.
23:27
A tak wedle ostatniego postanowienia Dawidowego, policzono Lewity począwszy od tych, którym było dwadzieścia lat i wyżej.
23:28
I poruczył je synom Aaronowym na posługowanie domu Pańskiego, w przysionkach, w gmachach i we wszytkim ochędożeniu rzeczy poświęconych i w pracej około posługowania domu Bożego.
23:29
Przytym około chleba pokładnego, około mąki na ofiarę i około placków niekwaszonych, rzeczy smażonych i wszelkiej miary.
23:30
A iżby stali każdego zarania ku wysławianiu i chwaleniu Pana, a także i od wieczora.
23:31
Nad to przy każdym oddawaniu palonej ofiary Panu we dni sobotne, na nowiu miesiąca i w uroczyste święta wedle liczby i porządku, który jest im naznaczon ustawicznie przed Panem.
23:32
Aby pilno strzegli przybytku zgromadzenia i rzeczy świętych, czyniąc temu dosyć, co by im rozkazali synowie Aaronowi, bracia ich, około posługowania w domu Pańskim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najdłuższym słowem w całej Biblii jest słowo: Maher-shalal-hash-baz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić