„Takżeście i w Horeb Pana obruszyli na się i tak się był rozgniewał, iż chciał was wygładzić.”

Biblia Brzeska: 5 Księga Mojżeszowa 9,8

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 10:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
10:1
Tedy Filistyni walczyli z Izraelity, którzy przed nimi uciekli i polegli porażeni na górze Gelboe.
10:2
I gonili Filistyni Saula i syny jego i zabili Jonatana, Abinadaba i Melchisue, syny Saulowe.
10:3
A rosrożyła się walka przeciw Saulowi, a trafiwszy nań strzelcy, postrzelili go.
10:4
Rzekł tedy Saul do sługi swego, co za nim broń nosił: Dobądź miecza swego a przebij mię im, by snadź nie przyszli ci nieobrzezańcy, a nie śmiali się ze mnie. Ale sługa jego nie chciał tego uczynić, abowiem się barzo bał. Przetoż Saul dobywszy miecza, padł nań.
10:5
A widząc sługa, że umarł Saul, dobywszy też i sam na mieczu umarł.
10:6
A tak Saul umarł za trzemi syny swemi i zginął społu wszytek dom jego.
10:7
Co gdy ujzreli wszyscy mężowie izraelscy, którzy byli w dolinie, iż uciekli, a iż też pomarli Saul i synowie jego, odbiegszy miast swych uciekli. Do których przyszedszy Filistyni, mieszkali w nich.
10:8
Nazajutrz potym przyszli Filistyni brać łupów z zabitych i naleźli Saula i syny jego leżące na górze Gelboe.
10:9
A złupiwszy go ucięli mu głowę i wzięli jego zbroję, a posłali do ziemie filistyńskiej, aby to okolicznie oznajmili bałwanom swoim i ludowi.
10:10
I zostawili zbroję jego w kościele boga swego, a głowę jego zawiesili w bożnicy Dagonowej.
10:11
Usłyszawszy tedy mieszczanie Jabes Galaadzkiego wszytko, co uczynili Saulowi Filistyni.
10:12
Szli wszyscy ludzie mężni, a wzięli ciało Saulowe i ciała synów jego, a przynióższy do Jabes, pogrzebli kości ich pod dębem w Jabes poszcząc się przez siedm dni.
10:13
A tak umarł Saul dla przestępstwa swego, którym był wystąpił przeciwko Panu i przeciwko słowu Pańskiemu, którego nie był pilen, a iż się radził ducha wieszczego.
10:14
A iż się nie radził Pana, dlatego ji zabił, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajowego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg ukazał się Salomonowi 3 razy (I Król 11:9-13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić