„A z onej stolicy wychodziły błyskawice i gromy, i głosy, i siedm lamp ognistych gorejących przed stolicą, które są siedm duchów Bożych.”

Biblia Gdańska (1632): Objawienie Jana 4,5

Biblia Gdańska (1881)
Księga: Psalmów 139:9

139:1
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! doświadczyłeś i doznałeś mię.
139:2
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
139:3
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
139:4
Nim przyjdzie słowo na język mój, oto Panie! ty to wszystko wiesz.
139:5
Z tyłu i z przodku otoczyłeś mię, a położyłeś na mię rękę twoję.
139:6
Dziwniejsza umiejętność twoja nad dowcip mój; wysoka jest, nie mogę jej pojąć.
139:7
Dokąd ujdę przed duchem twoim? a dokąd przed obliczem twojem uciekę?
139:8
Jeźlibym wstąpił do nieba, jesteś tam; i jeźlibym sobie posłał w grobie, i tameś przytomny.
139:9
Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza,
139:10
I tamby mię ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mię prawica twoja.
139:11
Albo rzekłlibym: Wżdyć ciemności zakryją mię; aleć i noc jest światłem około mnie,
139:12
Gdyż i ciemności nic nie zakryją przed tobą; owszem tobie noc jako dzień świeci; ciemnościć są jako światłość.
139:13
Ty zaiste w nocy masz nerki moje; okryłeś mię w żywocie matki mojej.
139:14
Wysławiam cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a dusza moja zna je wybornie.
139:15
Nie zataiła się żadna kość moja przed tobą, chociażem był uczyniony w skrytości, i misternie złożony w niskościach ziemi.
139:16
Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy twoje; w księgi twoje wszystkie członki moje wpisane są, i dni, w których kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
139:17
Przetoż o jako drogie są u mnie myśli twoje, Boże! a jako ich jest wielka liczba.
139:18
Jeźlibym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnożyły się; ocucęli się, jeszczem ci ja z tobą.
139:19
Zabiłlibyś, o Boże! niezbożnika, tedyćby mężowie krwawi odstąpili odemnie;
139:20
Którzy mówią przeciwko tobie obrzydłości, którzy próżno wynoszą nieprzyjaciół twoich.
139:21
Izali tych, którzy cię w nienawiści mają, o Panie! niemam w nienawiści? a ci, którzy przeciwko tobie powstawają, izaż mi nie omierzli?
139:22
Główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół.
139:23
Wyszpieguj mię, Boże! a poznaj serce moje; doświadcz mię, a poznaj myśli moje,
139:24
I obacz, jeźli droga odporności jest we mnie, a prowadź mię drogą wieczną.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
II Tym 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Ahaszwerosz wyprawił ucztę która trwała nieprzetrwanie aż 180 dni (Est 1,3-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,
Fil 3:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić