„A Chuszaj odpowiedział Absalomowi: Nie! Lecz kogo wybrał WIEKUISTY, ten lud i wszyscy Israelici – do tego należę i przy nim zostaję.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 16,18

American Standard Version
Księga Psalmów 1:1

Tytuł oryginalny
Psalms
O Przekładzie
1:1
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, Nor standeth in the way of sinners, Nor sitteth in the seat of scoffers:
1:2
But his delight is in the law of Jehovah; And on his law doth he meditate day and night.
1:3
And he shall be like a tree planted by the streams of water, That bringeth forth its fruit in its season, Whose leaf also doth not wither; And whatsoever he doeth shall prosper.
1:4
The wicked are not so, But are like the chaff which the wind driveth away.
1:5
Therefore the wicked shall not stand in the judgment, Nor sinners in the congregation of the righteous.
1:6
For Jehovah knoweth the way of the righteous; But the way of the wicked shall perish. Psalm 2

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niej król: Nie bój się. Lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi.
I Sam 28:13

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zniszczoną świątynię Baala Izraelici używali jako latrynę (II Król 10:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić