„Tedy wyszła z miejsca, na którem była z onemi dwiema synowemi swemi, a udały się w drogę, aby się wróciły do ziemi Juda.”

Biblia Gdańska (1632): Ruty 1,7

American Standard Version
Księga Psalmów 1:1

Tytuł oryginalny
Psalms
O Przekładzie
1:1
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, Nor standeth in the way of sinners, Nor sitteth in the seat of scoffers:
1:2
But his delight is in the law of Jehovah; And on his law doth he meditate day and night.
1:3
And he shall be like a tree planted by the streams of water, That bringeth forth its fruit in its season, Whose leaf also doth not wither; And whatsoever he doeth shall prosper.
1:4
The wicked are not so, But are like the chaff which the wind driveth away.
1:5
Therefore the wicked shall not stand in the judgment, Nor sinners in the congregation of the righteous.
1:6
For Jehovah knoweth the way of the righteous; But the way of the wicked shall perish. Psalm 2

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie odważni i dzielni, Nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on.
II Kron 32:7

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym miejscem w Ewangeliach synoptycznych (Mateusz, Marek, Łukasz) gdzie przemawia Apostoł Jan jest (Mar 9:38) "Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami." (Zobacz także: Łuk 9:49).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
Rzym 8:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić