„Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Rzymian 11,19

American Standard Version
Księga: Przypowieści 5:1

Tytuł oryginalny
Proverbs
O Przekładzie
5:1
My son, attend unto my wisdom; Incline thine ear to my understanding:
5:2
That thou mayest preserve discretion, And that thy lips may keep knowledge.
5:3
For the lips of a strange woman drop honey, And her mouth is smoother than oil:
5:4
But in the end she is bitter as wormwood, Sharp as a two-edged sword.
5:5
Her feet go down to death; Her steps take hold on Sheol;
5:6
So that she findeth not the level path of life: Her ways are unstable, [and] she knoweth [it] not.
5:7
Now therefore, [my] sons, hearken unto me, And depart not from the words of my mouth.
5:8
Remove thy way far from her, And come not nigh the door of her house;
5:9
Lest thou give thine honor unto others, And thy years unto the cruel;
5:10
Lest strangers be filled with thy strength, And thy labors [be] in the house of an alien,
5:11
And thou mourn at thy latter end, When thy flesh and thy body are consumed,
5:12
And say, How have I hated instruction, And my heart despised reproof;
5:13
Neither have I obeyed the voice of my teachers, Nor inclined mine ear to them that instructed me!
5:14
I was well-nigh in all evil In the midst of the assembly and congregation.
5:15
Drink waters out of thine own cistern, And running waters out of thine own well.
5:16
Should thy springs be dispersed abroad, And streams of water in the streets?
5:17
Let them be for thyself alone, And not for strangers with thee.
5:18
Let thy fountain be blessed; And rejoice in the wife of thy youth.
5:19
[As] a loving hind and a pleasant doe, Let her breasts satisfy thee at all times; And be thou ravished always with her love.
5:20
For why shouldest thou, my son, be ravished with a strange woman, And embrace the bosom of a foreigner?
5:21
For the ways of man are before the eyes of Jehovah; And he maketh level all his paths.
5:22
His own iniquities shall take the wicked, And he shall be holden with the cords of his sin.
5:23
He shall die for lack of instruction; And in the greatness of his folly he shall go astray.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Były cztery stworzenia które zawierały się w 10 plagach wysłanych przeciwko Egiptowi: żaby, wszy, muchy i szarańcza.
Plagi Egipskie - Piąta plaga

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
Ps 73:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić