„I w Nim zostaliście obrzezani obrzezaniem, nie uczynionym ręką w zewleczeniu doczesnego ciała, ale w zewleczeniu ciała grzechów w obrzezaniu Chrystusa,”

Biblia Przekład Toruński: List do Kolosan 2,11

American Standard Version
Księga: Ewangelia Mateusza 1:22

Tytuł oryginalny
Matthew
1The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 2Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren; 3and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram; 4and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon; 5and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; 6and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah; 7and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa; 8and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah; 9and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah; 10and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah; 11and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon. 12And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel; 13and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; 14and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; 15and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; 16and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 17So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations. 18Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit. 19And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. 20But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. 21And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins. 22Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, 23Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us. 24And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife; 25and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
Rzym 12:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus był "zdumiony" tylko dwiema rzeczami: wiarą Setnika (Mat 8:10, Łuk 7:9) i niewiarą ludzi w Nazarecie (Mar 6:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić