„To mówi PAN zastępów, rzekąc: Sąd prawdziwy sądźcie a miłosierdzie i litość czyńcie każdy nad bratem swoim.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Zachariasza 7,9

American Standard Version
Księga Rodzaju 46:32

Tytuł oryginalny
Genesis
O Przekładzie
46:1
And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.
46:2
And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.
46:3
And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:
46:4
I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.
46:5
And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.
46:6
And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:
46:7
his sons, and his sons` sons with him, his daughters, and his sons`s daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.
46:8
And these are the names of the children of Israel, who came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob`s first-born.
46:9
And the sons of Reuben: Hanoch, and Pallu, and Hezron, and Carmi.
46:10
And the sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.
46:11
And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
46:12
And the sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul.
46:13
And the sons of Issachar: Tola, and Puvah, and Iob, and Shimron.
46:14
And the sons of Zebulun: Sered, and Elon, and Jahleel.
46:15
These are the sons of Leah, whom she bare unto Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.
46:16
And the sons of Gad: Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.
46:17
And the sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.
46:18
These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.
46:19
The sons of Rachel Jacob`s wife: Joseph and Benjamin.
46:20
And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On, bare unto him.
46:21
And the sons of Benjamin: Bela, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.
46:22
These are the sons of Rachel, who were born to Jacob: all the souls were fourteen.
46:23
And the sons of Dan: Hushim.
46:24
And the sons of Naphtali: Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.
46:25
These are the sons of Bilhah, whom Laban gave unto Rachel his daughter, and these she bare unto Jacob: all the souls were seven.
46:26
All the souls that came with Jacob into Egypt, that came out of his loins, besides Jacob`s sons` wives, all the souls were threescore and six;
46:27
and the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were threescore and ten.
46:28
And he sent Judah before him unto Joseph, to show the way before him unto Goshen; and they came into the land of Goshen.
46:29
And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen; and he presented himself unto him, and fell on his neck, and wept on his neck a good while.
46:30
And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, that thou art yet alive.
46:31
And Joseph said unto his brethren, and unto his father`s house, I will go up, and tell Pharaoh, and will say unto him, My brethren, and my father`s house, who were in the land of Canaan, are come unto me;
46:32
and the men are shepherds, for they have been keepers of cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.
46:33
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
46:34
that ye shall say, Thy servants have been keepers of cattle from our youth even until now, both we, and our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
I Piotr 3:6

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była nienazwana rzeka która wypływała z Ogrodu Eden i rozdzielała się na cztery inne, nosiły one nazwy: Piszon, Gichon, Chiddekel (Tygrys) i Eufrat (I Mojż 2:10-14).
PotopOgród Eden

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić