„A onej niewieście mówili: Iż już nie dla twojej powieści wierzymy; albowiemeśmy sami słyszeli i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawiciel świata, Chrystus.”

Biblia Gdańska: Jana 4,42

American Standard Version
Księga Rodzaju 11:14

Tytuł oryginalny
Genesis
O Przekładzie
11:1
And the whole earth was of one language and of one speech.
11:2
And it came to pass, as they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
11:3
And they said one to another, Come, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.
11:4
And they said, Come, let us build us a city, and a tower, whose top [may reach] unto heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
11:5
And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
11:6
And Jehovah said, Behold, they are one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and now nothing will be withholden from them, which they purpose to do.
11:7
Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another`s speech.
11:8
So Jehovah scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off building the city.
11:9
Therefore was the name of it called Babel; because Jehovah did there confound the language of all the earth: and from thence did Jehovah scatter them abroad upon the face of all the earth.
11:10
These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begat Arpachshad two years after the flood.
11:11
and Shem lived after he begat Arpachshad five hundred years, and begat sons and daughters.
11:12
And Arpachshad lived five and thirty years, and begat Shelah.
11:13
and Arpachshad lived after he begat Shelah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
11:14
And Shelah lived thirty years, and begat Eber:
11:15
and Shelah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
11:16
And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
11:17
and Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
11:18
And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
11:19
and Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
11:20
And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
11:21
and Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
11:22
And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
11:23
and Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
11:24
And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
11:25
and Nahor lived after he begat Terah a hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
11:26
And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
11:27
Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran. And Haran begat Lot.
11:28
And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
11:29
And Abram and Nahor took them wives: The name of Abram`s wife was Sarai; and the name of Nahor`s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
11:30
And Sarai was barren; She had no child.
11:31
And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son`s son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram`s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
11:32
And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efez 4:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Boże przykazanie w (III Mojż 19:18) aby "kochać swoich sąsiadów jak siebie samego" cytowane jest 9 razy w Nowym Testamencie (Mat 5:43, Mat 19:19, Mat 22:39, Mar 12:31, Mar 12:33, Łuk 10:27, Rzym 13:9, Gal 5:14, Jak 2:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić