„A od tegoż czasu i na potym zachowane jest to prawo i ten zwyczaj w Izraelu, aż i do dnia tego.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 30,25

Nawigacja

American Standard Version
Księga: List do Galacjan 3:22

Tytuł oryginalny
Galatians
O Przekładzie
3:1
O foolish Galatians, who did bewitch you, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth crucified?
3:2
This only would I learn from you. Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?
3:3
Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now perfected in the flesh?
3:4
Did ye suffer so many things in vain? if it be indeed in vain.
3:5
He therefore that supplieth to you the Spirit, and worketh miracles among you, [doeth he it] by the works of the law, or by the hearing of faith?
3:6
Even as Abraham believed God, and it was reckoned unto him for righteousness.
3:7
Know therefore that they that are of faith, the same are sons of Abraham.
3:8
And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand unto Abraham, [saying,] In thee shall all the nations be blessed.
3:9
So then they that are of faith are blessed with the faithful Abraham.
3:10
For as many as are of the works of the law are under a curse: for it is written, Cursed is every one who continueth not in all things that are written in the book of the law, to do them.
3:11
Now that no man is justified by the law before God, is evident: for, The righteous shall live by faith;
3:12
and the law is not of faith; but, He that doeth them shall live in them.
3:13
Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us; for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:
3:14
that upon the Gentiles might come the blessing of Abraham in Christ Jesus; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
3:15
Brethren, I speak after the manner of men: Though it be but a man`s covenant, yet when it hath been confirmed, no one maketh it void, or addeth thereto.
3:16
Now to Abraham were the promises spoken, and to his seed. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ.
3:17
Now this I say: A covenant confirmed beforehand by God, the law, which came four hundred and thirty years after, doth not disannul, so as to make the promise of none effect.
3:18
For if the inheritance is of the law, it is no more of promise: but God hath granted it to Abraham by promise.
3:19
What then is the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise hath been made; [and it was] ordained through angels by the hand of a mediator.
3:20
Now a mediator is not [a mediator] of one; but God is one.
3:21
Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could make alive, verily righteousness would have been of the law.
3:22
But the scriptures shut up all things under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to them that believe.
3:23
But before faith came, we were kept in ward under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
3:24
So that the law is become our tutor [to bring us] unto Christ, that we might be justified by faith.
3:25
But now faith that is come, we are no longer under a tutor.
3:26
For ye are all sons of God, through faith, in Christ Jesus.
3:27
For as many of you as were baptized into Christ did put on Christ.
3:28
There can be neither Jew nor Greek, there can be neither bond nor free, there can be no male and female; for ye all are one [man] in Christ Jesus.
3:29
And if ye are Christ`s, then are ye Abraham`s seed, heirs according to promise.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Aramejskie słowo "Raka" użyte przez Jezusa w (Mat 5:22) było używane jako znak wielkiego braku szacunku do kogoś. Znaczyło ono po prostu "pusto-głowy". Zazwyczaj było wypowiadane z pogardą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić